ΟΠΑΠ: Παραμένει πρόεδρος ο K. Ziegler

Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της απόφασης της από 06.12.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την παράταση της σύμβασης εργασίας του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Kamil Ziegler για έναν επιπλέον χρόνο, ήτοι μέχρι τις 31.12.2019.Επιπλέον, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019, ο κ. Ian Catchick, Επικεφαλής Προϊόντων και ο κ. Rene Langen, Γενικός Διευθυντής Παρακολούθησης Έργων & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, έχουν αποχωρήσει από τον OΠΑΠ.Η εταιρεία εκφράζει τις ευχαριστίες της και στους δύο για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του OΠΑΠ και τους εύχεται κάθε μελλοντική επιτυχία. Οι αρμοδιότητές τους έχουν έκτοτε ανατεθεί σε άλλα, ανώτερα στελέχη της επιχειρησιακής ομάδας του OΠΑΠ, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης.