ΟΑΕΔ: Τρία προγράμματα για επανένταξη νέων στην αγορά εργασίας

Ανησυχητικά υψηλά, στο 18,2% του εργατικού δυναμικού, αναμένεται να διαμορφωθεί το ποσοστό ανεργίας και το 2019, παρά τη συνέχιση της ανοδικής τάσης στην απασχόληση, με ετήσιο ρυθμό που εκτιμάται πως θα κλείσει στο 1,4%.

Μεγάλες διαστάσεις μάλιστα εκτιμάται πως θα διατηρήσει το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων», ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία και μεγεθύνθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στο υπουργείο Εργασίας ήδη έχουν σχεδιάσει προγράμματα επανένταξης στην αγορά εργασίας, πτυχιούχων νέων, δίνοντας επαγγελματικές διεξόδους όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα, που αποτελεί κατ’ εξοχήν διέξοδο ανάγκης.

Ήδη, χθες, αναρτήθηκε από τον ΟΑΕΔ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης με τους ωφελούμενους του ειδικού προγράμματος απασχόλησης που αφορά την πρόσληψη 5.500 πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 12 μήνες, με όρους πλήρους απασχόλησης, σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Το 2018, η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 19,6%, και μάλιστα εκτιμάται ότι θα κινηθεί πτωτικά ταχύτερα από την αύξηση της απασχόλησης. Αναλυτικά, όπως παραδέχεται και το υπουργείο Οικονομικών στον προϋπολογισμό του νέου έτους, η μείωση της απασχόλησης επιτυγχάνεται με γρηγορότερους ρυθμούς απ’ ό,τι η αύξηση της απασχόλησης. Και πράγματι, κατά τους τελευταίους μήνες του 2018, υπήρξε επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017, με αποτέλεσμα στο σύνολο του προηγούμενου έτους, να εκτιμάται πως θα κλείσει στο 1,3%, έναντι 1,5% στο τέλος του 2017.

Αντίθετα με τον ρυθμό απασχόλησης, η ανεργία μειώθηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό εντός του 2018, τόσο σε απόλυτους αριθμούς (κατά 107,5 χιλιάδες άτομα έναντι μείωσης 95,2 χιλιάδων το πρώτο οκτάμηνο του 2017) όσο και ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού (κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες έναντι 1,9 μονάδων το πρώτο οκτάμηνο του 2017, στο 18,9% του εργατικού δυναμικού τον Αύγουστο 2018).

Η αντιδιαστολή στους ρυθμούς βελτίωσης μεταξύ ανεργίας και απασχόλησης εντός του 2018 επιβεβαιώνει, και στη βάση της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, την ταχύτερη μείωση του εργατικού δυναμικού που διαπιστώνεται εθνικολογιστικά (κατά 0,9% έναντι 0,4% στους οκτώ πρώτους μήνες του 2017). Έτσι, στο σύνολο του 2018, η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά μέσο όρο στο 19,6% του εργατικού δυναμικού.

Όσο για το 2019, το ποσοστό αναμένεται να πέσει περαιτέρω, στο 18,2%, παρουσιάζοντας στο τέλος του έτους ποσοστά της τάξης του 16,7%.

Μάλιστα, κατά τους πρώτους μήνες του έτους, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, αναμένεται να «τρέξουν» τρία νέα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για 16.000 άνεργους, συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ. Το πρώτο αφορά την κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση 3.000 νέων άνεργων, ηλικίας 24-29 ετών, σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη στήριξη άνεργων αποφοίτων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, κι έχει προϋπολογισμό 40,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα θα υλοποιηθεί στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση 3.000 άνεργων θεωρητικών σπουδών, ηλικίας 22-29 ετών, σε κλάδους αιχμής, προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Η τρίτη δράση επαγγελματικής ενδυνάμωσης (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση) 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 αφορά τους τομείς της αγροδιατροφής, της μεταποίησης και της κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση χρησιμοποιημένων υλικών) και αναφέρεται σε άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης. Για το πρόγραμμα θα διατεθούν 40,2 εκατ. ευρώ.