ΕΤΕ: Διατηρεί τον έλεγχο της Πανγαία ΑΕΕΑΠ

Υπό τον έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ 0,00% θα παραμείνει η Πανγαία ΑΕΕΑΠ, ωσότου το ποσοστό που κατέχει η τράπεζα (32,66%) υποχωρήσει κάτω του 20% καθώς η συμφωνία μετόχων που προέβλεπε τη μεταβίβαση της διοίκησης στην Invel Real Estate από την 1η Ιανουαρίου 2019 τροποποιήθηκε, αθόρυβα, πριν από ένα περίπου χρόνο.

Η συμφωνία μετόχων που υπογράφηκε μεταξύ Εθνικής και Invel το 2013, όταν η τελευταία απέκτησε μέσω μετρητών και αύξησης κεφαλαίου με εισφορά ακινήτων, την πλειοψηφία των μετοχών της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ, προέβλεπε ότι η τράπεζα παρότι μέτοχος μειοψηφίας θα διατηρούσε τον έλεγχο της διοίκησης για μια πενταετία (σ.σ. ως το τέλος του 2018).

Οι όροι της παραπάνω συμφωνίας τροποποιήθηκαν, με αφορμή την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Invel Real Estate. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Εθνική θα διατηρήσει τον έλεγχο της ΑΕΕΑΠ, ωσότου το ποσοστό της υποχωρήσει κάτω του 20%, ως αποτέλεσμα πώλησης είτε στην Invel (σ.σ. έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης) είτε σε τρίτο/ους επενδυτή/ές.

Υπό τα νέα δεδομένα, η Εθνική θα συνεχίσει να ορίζει πέντε από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου) καθώς και τρία από τα πέντε μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής στην Εθνική Πανγαία πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018. Επιπρόσθετα μπορεί να ορίζει τον οικονομικό διευθυντή και τον διευθυντή εργασιών.

Ως εκ τούτου, θα συνεχίσει να είναι ο ελέγχων μέτοχος της Πανγαία και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, θα την ενοποιεί. Σημειώνεται ότι η τράπεζα ενοποιεί και τα κεφάλαια της Πανγαία, που αναλογούν στους μετόχους μειοψηφίας, με τη θετική επίδραση στην κεφαλαιακή της βάση να εκτιμάται σε περίπου 145 εκατ. ευρώ (σ.σ. μετά τη χρήση εποπτικών φίλτρων).

Πριν από περίπου ένα χρόνο, τα private equity funds Castlelake και Collers αγόρασαν το ποσοστό που κατείχαν στην Invel εταιρείες συμφερόντων της οικογένειας Beny Steinmetz. Προκειμένου η Εθνική να παράσχει τη συγκατάθεσή της στην αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης, τροποποιήθηκαν και άλλοι δευτερεύοντες όροι της σύμβασης μετόχων, όπως η φόρμουλα βάσει της οποίας υπολογίζεται η τιμή στην οποία ασκεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης η Invel.

Υπενθυμίζεται ότι η Πανγαία επιδίωξε στις αρχές του καλοκαιριού έκδοση ομολογιακού δανείου με κάλυψη από διεθνείς επενδυτές για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και νέες επενδύσεις, κίνηση που «πάγωσε» μετά την επιδείνωση του κλίματος λόγω της ιταλικής κρίσης.

Για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, η ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε πρόσφατα τη σύναψη σύμβασης έκδοσης ομολογιακού έως 120 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει η Τράπεζα Πειραιώς.