Οι ξενοδόχοι, τα δάνεια, οι τραπεζίτες και οι εισαγγελείς !

…με αφορμή εξώδικο που λάβαμε από τον όμιλο Μαντωνανάκη θέλουμε να καταστήσουμε σαφές: το ζήτημα δεν είναι τι κάνουν οι εισαγγελείς αλλά το τι κάνουν ή τι δεν κάνουν οι τραπεζίτες σχετικά με τους ξενοδόχους! Το εάν θα ασχοληθούν ή όχι οι εισαγγελείς με τα υπέρογκα δάνεια των ξενοδόχων σχετίζεται απόλυτα με τις ενέργειες των τραπεζιτών που προηγήθηκαν αλλά και εκείνες που θα επακολουθήσουν! Δηλαδή, πώς χορηγήθηκαν οι τεράστιες δανειοδοτήσεις στους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι όμιλοι Δασκαλαντωνάκη και Μαντωνανάκη; Τι εξασφαλίσεις υπάρχουν; Τι επιτόκια; Εξυπηρετούνται τα δάνεια; Έχουν καταγγελθεί κάποια από αυτά; Βρίσκονται στα δικαστήρια οι τράπεζες με τους ξενοδόχους; Έχουν δοθεί παρατάσεις και προθεσμίες στους ξενοδόχους για ρύθμιση και καταβολές χρημάτων; Έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράμματα; Και αν όχι σε τι ενέργειες έχουν προβεί οι τραπεζίτες; Έστειλαν τους φακέλους στον εισαγγελέα; Και εν πάση περιπτώσει για τους ξενοδόχους ισχύει η δήλωση της οικονομικής εισαγγελίας ότι θα ελεγχθούν όλα ανεξαιρέτως τα δάνεια άνω των 30 εκατ. ευρώ; Υπάρχει περίπτωση ενώ οι υποθέσεις των ξενοδόχων είναι ανοικτές και εκκρεμείς οι τραπεζίτες να τους δίνουν από την πίσω πόρτα, δηλαδή σε άλλες εταιρείες και όχι στις επίμαχες, τη διαχείριση εν κρυπτώ ξενοδοχείων στο κέντρο της Αθήνας, στην Κέρκυρα και αλλού; Συνεχίζεται…