Οι 10 παρεμβάσεις του υπ. Οικονομίας που οδεύουν στη Βουλή

Δέκα νομοθετικές πρωτοβουλίες ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής. Οι παρεμβάσεις θα έρχονται σταδιακά στη Βουλή και όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, η αρχή γίνεται από «την τροπολογία για την παράταση του εξωδικαστικού μηχανισμού, που θα συνοδευτεί από την περαιτέρω απλούστευση και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του».

Αναλυτικά ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομίας προβλέπει τα εξής:

  1. Για ένα χρόνο παρατείνεται η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, με τη σχετική τροπολογία να ψηφίζεται άμεσα (θα μπει στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής). Μάλιστα θα υπάρξουν και βελτιώσεις, καθώς:

*Δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους -στους οποίους η πολυμερής διαδικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών, ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία- να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Θα ισχύουν οι ίδιοι όροι με τους ελεύθερους επαγγελματίες.

*Επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών (το όριο των συνολικών οφειλών αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 ευρώ).

  1. Στις αρχές Ιανουαρίου έρχεται στη Βουλή διάταξη για τη δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων, με στόχο πιο εξειδικευμένη στήριξη των μικρομεσαίων. Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους, η δομή αυτή θα απευθύνεται σε ΜΜΕ που επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους ή και τον μετασχηματισμό τους.
  2. Μέσα στον Φεβρουάριο θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου «για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων», που είναι σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου κινείται συγχρόνως σε δύο άξονες: Πρώτον, στο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό για τους επενδυτές και δεύτερον, στο να διασφαλίζει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, αποκτώντας συγκεκριμένη στόχευση.
  3. Σχέδιο Νόμου για μικροπιστώσεις, με στόχο τη ρευστότητα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτούς που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και αναμένεται να αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του έτους.
  4. Σχέδιο νόμου για τη Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα ολοκληρωθεί εντός του έτους η επεξεργασία του σχεδίου νόμου και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο.
  5. Σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο θα μπει και το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) κατ’ αντιστοιχία με το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για ένα πολυετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το αμιγώς εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.
  6. Ένα ακόμα σχέδιο νόμου θα ακολουθήσει, το οποίο θα προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών υλοποίησης του συνόλου του ΠΔΕ (Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου). Μεταξύ άλλων, στόχος είναι να κωδικοποιεί την υπάρχουσα διάσπαρτη νομοθεσία και να απλοποιεί τις διαδικασίες χρηματοδότησης ενός έργου.

Το σχέδιο νόμου θα θέτει το πλαίσιο για τη συνεργασία διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. εθνικό ΠΔΕ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για την υλοποίηση ειδικού τύπου έργων και προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα Φιλόδημος, πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.). Η επεξεργασία εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019.

  1. Σχέδιο Νόμου περί μετασχηματισμών, με τον οποίο επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Αφορά όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων, ενώ επιτυγχάνεται πλήρης κωδικοποίηση όλων των δυνατών μετατροπών. Βρίσκεται σε τελική επεξεργασία και θα κατατεθεί τον Ιανουάριο στη Βουλή.
  2. Νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), με στόχο ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Ως προς το ζήτημα της εποπτείας, θα προβλέπονται κυρώσεις για μη δημοσιότητα, καθώς και ειδικό μητρώο εταιρειών που δεν τηρούν υποχρεώσεις. Βρίσκεται υπό επεξεργασία και θα κατατεθεί τον Μάρτιο του 2019.
  3. Διατάξεις για το ζήτημα της εποπτείας των εταιριών, με στόχο την πρόληψη αλλά και τη γρήγορη ενημέρωση της αγοράς με επαρκή πληροφόρηση. Βρίσκεται υπό επεξεργασία και θα συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για το ΓΕΜΗ.