Ανάπτυξη 2,2% για την Ελλάδα στο 3ο τρίμηνο

Η επαναφορά του τριμηνιαίου ΑΕΠ πάνω από το όριο των 50 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές (χωρίς εποχική διόρθωση) είναι αναμφίβολα ένα καλό νέο. Είχε να συμβεί, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το τελευταίο τρίμηνο του 2011 (51,346 δισ. ευρώ).

Αυτό που γεννά προβληματισμό όμως στα στοιχεία τα οποία πιστοποιούν μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 2,4% χωρίς εποχική διόρθωση ή 2,2% με εποχική διόρθωση το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, είναι ότι βασικές συνιστώσες όπως η συνολική καταναλωτική δαπάνη (-0,3%) και οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (-23,2%) κινήθηκαν πτωτικά, ενώ η αύξηση των εισαγωγών (15%) ήταν πολλαπλάσια της αύξησης των εξαγωγών (7,6%). Με αυτά τα δεδομένα, εκτίναξη της ελληνικής οικονομίας κατά τα πρότυπα του φαινομένου εκτίναξης του ελατηρίου δεν διαφαίνεται και ίσως να είναι αυτή η αιτία για την οποία διεθνείς αναλυτές και εκπρόσωποι των θεσμών (οι Σεντένο και Ρέγκλινγκ έκαναν σχετικές αναφορές) επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης της ανάπτυξης.

Από τα επιμέρους στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την προσέγγιση του ΑΕΠ με τη μέθοδο της δαπάνης, προκύπτει ότι την παρτίδα της κατανάλωσης, περιορίζοντας τη συρρίκνωση στο 0,3%, έσωσαν τα νοικοκυριά των οποίων η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,7% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η τελική καταναλωτική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης ήταν έντονα μειωμένη κατά 4,1%.

Εκρηκτική αύξηση 42,2%, από την άλλη πλευρά, σημείωσε ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου, η οποία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές οφείλεται κυρίως σε μεταφορικό εξοπλισμό.

Η αύξηση των εισαγωγών κατά 15% είναι επίσης εκρηκτική σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα (-7,5% και 2,7%) και σχετίζεται με την πορεία των τιμών των καυσίμων, ενώ η αύξηση των εξαγωγών, αντιθέτως, χαμήλωσε ταχύτητα το τρίτο τρίμηνο στο 7,6% έναντι 9,2% το δεύτερο τρίμηνο και 8,1% το πρώτο.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,1% φέτος (μετά από αρκετές καθοδικές αναθεωρήσεις) φαίνεται εφικτή.