Σχεδόν το μισό του ΑΕΠ της Ελλάδας προήλθε από φόρους το 2017

Στο 41,8% ανήλθε ο δείκτης φόρου προς το ΑΕΠ, δηλαδή το άθροισμα των φόρων και των καθαρών κοινωνικών εισφορών ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην Ελλάδα το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα φορολογικά έσοδα στη χώρα μας αντιπροσώπευαν το 41,8% του ΑΕΠ το 2017. Η Ελλάδα έρχεται 8η στη λίστα με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μεγαλύτερο ποσοστό φόρων ως προς το ΑΕΠ τους.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο συνολικός δείκτης φόρου προς το ΑΕΠ ανήλθε σε 40,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2016 (39,9%). Στη ζώνη του ευρώ, τα φορολογικά έσοδα αντιπροσώπευαν το 41,4% του ΑΕΠ το 2017, ελαφρώς αυξημένα από 41,2% το 2016.

Ο υψηλότερος λόγος φόρου προς ΑΕΠ στη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Δανία

Ο λόγος φόρου προς ΑΕΠ ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό φόρων και κοινωνικών εισφορών σε ποσοστό του ΑΕΠ το 2017 σημειώθηκε στη Γαλλία (48,4%), το Βέλγιο (47,3%) και τη Δανία (46,5%), ακολουθούμενες από τη Σουηδία (44,9%), τη Φινλανδία (43,4%), την Αυστρία και την Ιταλία (42,4%) και την Ελλάδα (41,8%).

Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, η Ιρλανδία (23,5%) και η Ρουμανία (25,8%), η Βουλγαρία (29,5%), η Λιθουανία (29,8%) και η Λετονία (31,4%) κατέγραψαν τις χαμηλότερες αναλογίες.

rjtfhf.PNG

Η μεγαλύτερη φορολογική αύξηση προς ΑΕΠ στην Κύπρο, η μεγαλύτερη μείωση στην Ουγγαρία

Σε σύγκριση με το 2016, ο λόγος φόρου προς ΑΕΠ αυξήθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη το 2017, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Κύπρο (από 32,9% το 2016 σε 34,0% το 2017), έναντι του Λουξεμβούργου (από 39,4% σε 40,3% ) και τη Σλοβακία (από 32,4% σε 33,2%).

Αντίθετα, μειώσεις σημειώθηκαν σε δεκατρία κράτη μέλη, κυρίως στην Ουγγαρία (από 39,3% το 2016 σε 38,4% το 2017), τη Ρουμανία (από 26,5% σε 25,8%) και την Εσθονία (από 33,8% σε 33,0%).

Διάφορες φορολογικές πολιτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ

Το 2017, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων στην ΕΕ (13,6% του ΑΕΠ), ακολουθούμενοι από τις καθαρές κοινωνικές εισφορές (13,3%) και τους φόρους εισοδήματος και πλούτου (13,1%). Η ταξινόμηση των φορολογικών κατηγοριών ήταν ελαφρώς διαφορετική στη ζώνη του ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων προήλθε από τις καθαρές κοινωνικές εισφορές (15,2%), έναντι των φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών (13,2%) και των φόρων επί του εισοδήματος και του πλούτου (12,8%).

Εξετάζοντας τις κύριες φορολογικές κατηγορίες, επικρατεί σαφής ποικιλομορφία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το 2017, το μερίδιο των φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών ήταν το υψηλότερο στη Σουηδία (όπου αντιπροσώπευαν το 22,7% του ΑΕΠ), την Κροατία (19,6%) και την Ουγγαρία (18,2%), ενώ ήταν χαμηλότερες στην Ιρλανδία (8,5% (10,7%) και τη Σλοβακία (11,1%).

Για τους φόρους που σχετίζονται με το εισόδημα και τον πλούτο, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέγραψε η Δανία (29,7% του ΑΕΠ), έναντι της Σουηδίας (18,9%), του Βελγίου (16,9%) και της Φινλανδίας (16,6%). Αντίθετα, η Βουλγαρία (5,7%), η Ρουμανία (6,1%) και η Κροατία (6,3%) κατέγραψαν τους χαμηλότερους φόρους εισοδήματος και πλούτου ως ποσοστό του ΑΕΠ.

tufthf.PNG

Οι καθαρές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ στη Γαλλία (18,8%), στη Γερμανία (16,7%) και στο Βέλγιο (16,1%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Δανία (0,9% του ΑΕΠ) και στη Σουηδία (3,3%).