Η Eurobank απορροφά την Grivalia Properties

Την απορρόφηση της Grivalia από την Eurobank αποφάσισε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Το δ.σ. της Grivalia έχει ήδη, σε προγενέστερη συνεδρίασή του, εγκρίνει τη συγχώνευση των δύο σχημάτων, η οποία θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας.

Η Grivalia διαθέτει χαρτοφυλάκιο 116 ακινήτων που περιλαμβάνει (στοιχεία 30ης Ιουνίου 2018) ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 869.309 τ.μ. με εύλογη αξία 979,2 εκατ. ευρώ.

Τα περισσότερα από τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου του Ομίλου βρίσκονται στην Ελλάδα, 72 εκ των οποίων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και τα υπόλοιπα τριάντα 38 βρίσκονται σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και 1 οικόπεδο στην περιοχή των Σπάτων. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος κατέχει 2 εμπορικά ακίνητα στη Σερβία και 3 στη Ρουμανία.

Στο τέλος του περασμένου Ιουνίου, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου Grivalia (NAV) είχε διαμορφωθεί στα 900 εκατ. ή 8,88 ευρώ ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,26 ευρώ ανά μετοχή.

Να σημειωθεί ότι τόσο στη Eurobank, όσο και στην Grivalia Properties σημαντικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει ο διεθνής επενδυτικός όμιλος Fairfax.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί το δ.σ. της Grivalia και της Eurobank και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα, το αργότερο αύριο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Οι μέτοχοι της Grivalia:

Fairfax Financial Holding Ltd 51,43%
Pacific Investment Management Company LLC 5,00%
Ξένοι Θεσμικοί 30,44%
Φυσικά Πρόσωπα 3,11%
Έλληνες Θεσμικοί 6,02%
Ίδιες Μετοχές 4,00%