Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την συμφωνία ΔΕΠΑ – Shell

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τις εξαγορές της Εταιρίας Προμήθειας Αερίου Αττικής και της Εταιρίας Διανομής Αερίου Αττικής από τη ΔΕΠΑ.

Πρόκειται για την συμφωνία εξαγοράς από τη ΔΕΠΑ έναντι 150 εκατ. ευρώ του 49% που κατέχει η Shell στην ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής.

Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, και κατ’ επέκταση στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, η οποία πλέον έχει μετατεθεί για το 2019.

Αντιρρήσεις για τις εξαγορές είχε εκφράσει η Motor Oil του ομίλου Βαρδινογιάννη που εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για την εξαγορά της ΕΠΑ Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα τη συμβατότητα της από 16.07.2018 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου (μετατροπή από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό) από την εταιρία ΔΕΠΑ επί των εταιριών (α) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, και (β) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Ειδικότερα, η ΕΑ έκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 4-6 του Ν. 3959/2011, ότι η εν λογω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, εντούτοις δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.