Πώς «βλέπει» η KBW το Q3 των ελληνικών συστημικών τραπεζών

Thomas Michaud, chief executive officer of Keefe Bruyette & Woods Inc.

Θετικά έσοδα στο γ’ τρίμηνο εκτιμά Keefe, Bruyette & Woods πως θα εμφανίσουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.Ωστόσο η Keefe, Bruyette & Woods «βλέπει» τα καθαρά έσοδα από τόκους να παραμένουν υπό πίεση και την ανάπτυξη του καθαρού δανεισμού να παραμένει αρνητική. Την ίδια στιγμή αναμένει να δει συνεχιζόμενη βελτίωση στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, με τις μειώσεις των NPEs να κυμαίνονται από 2% έως 6% σε τριμηνιαία βάση, ενώ όλες οι τράπεζες θα βρίσκονται εντός τροχιάς των αντίστοιχων στόχων τους για το 2018.Για την Alpha Bank, αναμένει καθαρά κέρδη ύψους 9 εκατ. ευρώ, προ φόρων κέρδη 12 εκατ. ευρώ, λειτουργικά έσοδα ύψους 339 εκατ. ευρώ με καθαρά έσοδα από τόκους 428 εκατ. ευρώ και συνολικά έσοδα ύψους 628 εκατ. ευρώ. Tα NPLs εκτιμάται πως σε τριμηνιαία βάση θα σημειώσουν μείωση 5%, ενώ ο καθαρός δανεισμός σε τριμηνιαία βάση θα είναι 2,1% χαμηλότερος.Για την Eurobank αναμένει καθαρά κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ, προ φόρων κέρδη 27 εκατ. ευρώ, λειτουργικά έσοδα ύψους 241 εκατ. ευρώ με καθαρά έσοδα από τόκους 358 εκατ. ευρώ και συνολικά έσοδα ύψους 459 εκατ. ευρώ. Tα NPLs εκτιμάται πως σε τριμηνιαία βάση θα σημειώσουν μείωση6%, ενώ ο καθαρός δανεισμός σε τριμηνιαία βάση θα είναι 1,8% χαμηλότερος.Τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να διαμορφωθούν στα 10 εκατ. ευρώ, με προ φόρων κέρδη 12 εκατ. ευρώ, λειτουργικά έσοδα ύψους 123 εκατ. ευρώ,  καθαρά έσοδα από τόκους 275 εκατ. ευρώ και συνολικά έσοδα ύψους 359 εκατ. ευρώ. Tα NPLs εκτιμάται πως σε τριμηναία βάση θα σημειώσουν μείωση 2%, ενώ ο καθαρός δανεισμός σε τριμηνιαία βάση θα είναι 1% χαμηλότερος.Τέλος, για την Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά πως το γ’ τρίμηνο τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 38 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη 51 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά έσοδα στα 255 εκατ. ευρώ με καθαρά έσοδα από τόκους 347 εκατ. ευρώ και συνολικά έσοδα ύψους 464 εκατ. ευρώ. Tα NPΕs εκτιμάται πως σε τριμηνιαία βάση θα σημειώσουν μείωση 4,5%, ενώ ο καθαρός δανεισμός σε τριμηνιαία βάση θα είναι μειωμένος κατά 2,1%.