Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ανάπτυξη 2,5% το 2019

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στη γνώμη του για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019 θεωρεί ότι οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι, ωστόσο προειδοποιεί ότι υπάρχει μία σειρά από αβεβαιότητες. Αποκαλύπτοντας τους βασικούς στόχους του προϋπολογισμού του 2019 που κατατέθηκε στη Βουλή, το Συμβούλιο αναφέρει ότι διπλασιάστηκε στα 400 εκατ. ευρώ το επίδομα στέγασης, αλλά και ότι οι παροχές κλείδωσαν στα 910 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα υπολογίζεται σε 3,96% του ΑΕΠ φέτος και σε 3,60% το 2019, ενώ η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 2,5% του ΑΕΠ το 2019. Αναφέρει το Συμβούλιο ότι “υιοθετεί τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις επί των οποίων στηρίζεται το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019” αλλά με επισημάνσεις: Κάνει σαφές ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα επηρεαστεί από την έκβαση ορισμένων αβεβαιοτήτων που αφορούν σε εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο διεθνές περιβάλλον:
* Στο εσωτερικό, επισημαίνει ότι “οι δημοσιονομικές ισορροπίες θα μπορούσαν να διαταραχθούν σε περίπτωση κατά την οποία θα γίνονταν δεκτές προσφυγές κατά εισοδηματικών περικοπών με υψηλό δημοσιονομικό κόστος και αμφισβητούμενη νομιμότητα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να αξιολογήσουν ότι η οξύτητα των πολιτικών αντιπαραθέσεων δεν θα πρέπει να καλλιεργήσει αβεβαιότητες ως προς τους στόχους της ακολουθούμενης δημοσιονομικής πολιτικής, σε έκταση που να επιτρέπει την ανάπτυξη καιροσκοπικών συμπεριφορών σχετικά με την εκτέλεση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες, θεωρούμε αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι η συνεπής εκτέλεση του προϋπολογισμού σε μια προεκλογική χρονιά θα έχει καίρια σημασία για την εμπέδωση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας”.
* Στο εξωτερικό αναφέρει ότι “οι εξελίξεις αναφορικά με τον ιταλικό προϋπολογισμό και τη συμφωνία Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου για τους όρους του Brexit, είναι δυνατό να επιβαρύνουν τη μεταβλητότητα που έχει καλλιεργήσει ο νέος προστατευτισμός στις διεθνείς συναλλαγές και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Σε αυτές τις συνθήκες, θα ήταν δυσχερέστερη η επιβεβαίωση των μακροοικονομικών προβλέψεων και η υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού”.