Στις 18 Δεκεμβρίου η ψήφιση του Προϋπολογισμού 2019

Εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων το χρονοδιάγραμμα. Στις 21 Νοεμβρίου κατατίθεται. Από τις 12 Δεκεμβρίου εισάγεται στην Ολομέλεια.

Στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2019 από τη Βουλή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, Νίκου Βούτση.

Το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού θα κατατεθεί στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου.

Στις 26 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η επεξεργασία του στην Επιτροπή Οικονομικών με στόχο να ολοκληρωθεί έως τις 28 Νοεμβρίου και στις 12 Δεκεμβρίου θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Οι συνολικά 5 συνεδριάσεις της Ολομέλειας έχουν προγραμματιστεί για τις 12, 13, 14 Δεκεμβρίου και κατόπιν διακοπής στις 17 και στις 18 Δεκεμβρίου.