Κώστας Καραγιαννάκος: Διαχρονικός στη ΔΕΠΑ

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στη ΔΕΠΑ που αποδεικνύεται διαχρονικός και παντός καιρού αυτός είναι ο γενικός διευθυντής της, Κώστας Καραγιαννάκος. Από στέλεχος στο γραφείο του Γιάννου έφτασε να βρίσκεται σε θέση-κλειδί στη ΔΕΠΑ τα τελευταία χρόνια και να έχει σημαίνοντα λόγο τόσο στην εμπορική πολιτική προς τους πελάτες όσο και στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου προμήθειας φυσικού αερίου. Μάλιστα, ως προς τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου προμήθειας φυσικού αερίου πολλοί πελάτες κατηγορούν τη ΔΕΠΑ ότι έχει μεγάλη συμπάθεια στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), την οποία όμως πληρώνουν πολύ ακριβά οι ίδιοι, όπως για παράδειγμα στο 1ο τρίμηνο του 2017. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών τονίζουν ότι η συμπάθεια αυτή, κατά σύμπτωση, ευνοεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.