Η πλάστιγγα της διαδοχής στην Alpha Bank…

…γέρνει υπέρ του Γιώργου Αρώνη, ο οποίος απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της αγοράς, των στελεχών και του δυναμικού της τράπεζας. Και επιπροσθέτως αποτελεί τη λύση στην οποία συμφωνούν τόσο οι ξένοι μέτοχοι όσο και η κυβέρνηση, γεγονός εξαιρετικά δύσκολο όπως έχει δείξει η ιστορία μέχρι σήμερα σε άλλες τράπεζες. Και τούτο πιστώνεται ως ένα ακόμη πολύ θετικό γεγονός για τον ικανό τραπεζίτη!