Δίνουν και παίρνουν τα νταραβέρια στον Αστέρα Βουλιαγμένης 

Το ξενοδοχείο όπου κάποιοι πλήρωσαν τα ωραία τους λεφτά για να δρουν ανεξέλεγκτα μάνατζερ, σύμβουλοι, νταραβεριτζήδες, ψευτοκελεμπίες και δικηγόροι με δήθεν διασυνδέσεις που προκειμένου να γλείψουν τον πυρήνα της εξουσίας κάνουν προβληματικές αναθέσεις για τις οποίες βοά η πιάτσα! Τα βλέπουν και τους βλέπουν… Και οι Άραβες σαν κορόιδα πληρώνουν και οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να την κάνουν.