Δέσμευση λογαριασμών …σε μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων στα οποία υπεβλήθησαν διοικητικά πρόστιμα από την Τράπεζα της Ελλάδος για την υπόθεση της Τράπεζας Πειραιώς προέβησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς! Και στον βαθμό που η φήμη αυτή, η οποία ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί, ισχύει, τότε αναμφίβολα σε ορισμένους εξ αυτών προκαλείται σοβαρό επιχειρηματικό πρόβλημα, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει νέες δραστηριότητες και συμμετοχές!