«ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ»: H πρωτοποριακή πρόταση στον χώρο της ψυχικής υγείας

Προτεραιότητα αποτελεί η επιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων, η στήριξη και η θεραπεία, η προσαρμογή των υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα

Την 1η Οκτωβρίου άνοιξε τις πόρτες του το «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ», ένα κέντρο, το μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Σε μια εποχή που τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι για πολλούς ανθρώπους ένας καθημερινός Γολγοθάς, η ψυχική υγεία του μέσου ανθρώπου έχει κλονιστεί σημαντικά. Οι βασικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας που προσφέρει το «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ» είναι: ψυχιατρική παρακολούθηση (διάγνωση και φαρμακευτική θεραπεία), συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζεύγους και οικογένειας, σχόλες γονέων, ομαδική ψυχοθεραπεία, ψυχομετρικά test, κατ’ οίκον φροντίδα, προγράμματα ημερήσιας φροντίδας με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ανθρώπων με σοβαρή ψυχική νόσο, παροχή απομακρυσμένης βοήθειας μέσω Skype, δράσεις αγωγής υγείας. Παράλληλα, το κέντρο απευθύνεται και σε νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς τους προσφέρει τη δυνατότητα ενοικίασης γραφείων για να πραγματοποιήσουν τις συνεδρίες τους αλλά και εποπτεία.

Στο «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ» προτεραιότητα αποτελεί η επιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων, η στήριξη και η θεραπεία και η προσαρμογή των υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Να τονίσουμε εδώ ότι το «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ» αποτελεί ο μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που παρέχει in house όλες τις υπηρεσίες που προάγουν την ψυχική υγεία. Όπως αναφέρει η CEO του κέντρου Έλβη Κανελλοπούλου: «Η έννοια της ψυχικής υγείας δεν εξαντλείται στην απουσία ψυχικής νόσου, αλλά επεκτείνεται στη δυνατότητα του ανθρώπου να έχει μια ζωή με νόημα από την οποία να αντλεί ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Με βάση αυτή την πολύ βασική παραδοχή, όραμά μας είναι η δημιουργία ενός χώρου όπου ένας άνθρωπος θα μπορεί να μοιραστεί τη δυσκολία του και θα πάρει μια ολοκληρωμένη απάντηση σε αυτή από μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μια απάντηση εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του».

 

Καινοτόμος δράση

Το κέντρο «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ» αναμφισβήτητα αποτελεί μια καινοτόμο δράση από αυτές που λείπουν από τη χώρα μας, καθώς ενσωματώνει τις αρχές και τα πλέον σύγχρονα δεδομένα της κοινωνικής ψυχιατρικής σε μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία. Με τη λειτουργία στη βάση του θεσμού της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας και με τις αρχές του Case Management υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες του ασθενή, χωρίς να υπάρχει πολυδιάσπαση. Η ολιστική αντιμετώπιση, πέρα από την καθιερωμένη θεραπεία, περιλαμβάνει και τη στήριξη και συνοδεία μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας και της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου που θα απευθυνθεί στο κέντρο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συνέχεια της παρεχόμενης φροντίδας αλλά και μια σημαντική εξοικονόμηση πόρων (υλικών και ανθρώπινων). Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας με στόχο τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας κλινικού – εξυπηρετούμενου σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη θεραπεία του, να ενημερώνει τον θεράποντά του για σημαντικές αλλαγές και από κοινού να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του. Η υπευθυνοποίηση του ασθενή για τη θεραπεία του αυξάνει σημαντικά και την αποτελεσματικότητά της. Σε όσες περιπτώσεις είναι απαραίτητο αξιοποιείται και η δυνατότητα για την παροχή απομακρυσμένης βοήθειας.

Εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας

Στο «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ» έμφαση δίνεται στα εξής:
• Στον ρόλο του προσώπου θεραπευτή αναφοράς που περιλαμβάνει αξιολόγηση και εκτίμηση αναγκών, ανάπτυξη και διατήρηση θεραπευτικής σχέσης, σχεδιασμό και εφαρμογή εξατομικευμένου θεραπευτικού σχεδίου – πλάνου, συνεχή αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό του θεραπευτικού σχεδίου, παραπομπή και εξασφάλιση πρόσβασης και διασύνδεσης με υπηρεσίες, εξασφάλιση και monitoring της συνέχειας στη φροντίδα, συνηγορία κ.λ.π.
• Στην παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες.
• Στη συνέχεια της φροντίδας μέσα από τον συνεχή συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Στην εργασία στο πλαίσιο της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας.
• Στην ενεργό συμμετοχή – εμπλοκή πελατών.
Το εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας είναι μία από τις βασικές κατευθύνσεις του κλινικού έργου της θεραπευτικής ομάδας. Προϋποθέτει τη συνεργασία και την αλληλο-συμπληρωματικότητα των ρόλων των επαγγελματιών με διαφορετικές ειδικότητες. Το κάθε περιστατικό συζητιέται στο πλαίσιο της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας μετά την υποδοχή και ένας θεραπευτής αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή και του υπεύθυνου για το περιστατικό σε περίπτωση που αυτό χρειάζεται διαφορετικού τύπου υπηρεσίες (π.χ. φαρμακευτική αγωγή από ψυχίατρο και ατομική ψυχοθεραπεία από ψυχολόγο). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ολιστική κάλυψη των αναγκών του ασθενή και διασφαλίζεται η συνέχεια στη φροντίδα που λαμβάνει.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο www.vimakoino.gr ή καλέστε στο 210976 8159.