Σε αναζήτηση ελεγκτικής εταιρείας παραμένει η Folli Follie

Υπό τεράστια πίεση χρόνου βρίσκεται η διοίκηση της Folli Follie προκειμένου να ολοκληρωθεί, εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί, η σύνταξη και ο έλεγχος των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2017, έπειτα από την αποκάλυψη των ατασθαλιών στο σκέλος των ασιατικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Το συγκεκριμένο έργο, μαζί με την εκπόνηση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, χαρακτηρίζεται κεφαλαιώδους σημασίας στην προσπάθεια να διασφαλιστεί μια βιώσιμη λύση για τη Folli Follie. Η πρόσφατη γενική συνέλευση της εταιρείας αναβλήθηκε λόγω της απουσίας αναθεωρημένου ισολογισμού, ενώ η όποια προσπάθεια υπαγωγής στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα δεν θα μπορέσει να έχει τύχη εάν δεν κατατεθούν πλήρη και ελεγμένα οικονομικά στοιχεία.

H εταιρεία πραγματοποίησε κρούση στην Pwc προκειμένου η τελευταία να αναλάβει τον έλεγχο των αναμορφωμένων λογιστικών καταστάσεων της Folli Follie για τη χρήση του 2017. Η ελεγκτική εταιρεία είχε θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου θα αποδεχόταν το συγκεκριμένο έργο, πλαίσιο που δύσκολα θα γίνει αποδεκτό από την FFG, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των συζητήσεων. Ως αποτέλεσμα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η FFG θα στραφεί σε άλλες επιλογές, πέραν των big4 εταιρειών.

Αναμένεται, έτσι, να προσεγγιστούν δύο τουλάχιστον εταιρείες ορκωτών ελεγκτών για την ανάθεση του επανελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, η απροθυμία σύνδεσης με την υπόθεση και κυρίως το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που ζητείται για την ολοκλήρωση των ελέγχων, φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για τις ελεγκτικές εταιρείες. Υπενθυμίζεται πως για να αντικατασταθεί η ελεγκτική εταιρεία και ο ορκωτός ελεγκτής της FFG, απαιτείται η έγκριση από (έκτακτη) γενική συνέλευση της εταιρείας και από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), την ανεξάρτητη αρχή που εποπτεύει τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Έως ότου (και εάν) ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αλλαγή ορκωτού ελεγκτή, σε ισχύ παραμένει η εντολή που έχει λάβει από τη γενική συνέλευση της εταιρείας ο Γ. Βαρθαλίτης της ECOVIS, Ο τελευταίος έχει ανακαλέσει την έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή του, ευρισκόμενος μαζί τα μέλη του δ.σ. στο επίκεντρο της υπόθεσης. Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες, έχει αποστείλει επιστολή παραίτησης στην διοίκηση της FFG.

Ήδη, πάντως, βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη της αίτησης προληπτικών μέτρων προστασίας του άρθρου 106α, ώστε να μην παραμένει εκτεθειμένη απέναντι στους πιστωτές της.