Εdenred: έσοδα τρίτου τριμήνου 2018

Ταχεία ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές γραμμές, ανοίγοντας το δρόμο για μία νέα χρονιά – ρεκόρ.

Περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης κατά το τρίτο τρίμηνο:

·       Συνολικό εισόδημα (πρώην συνολικά έσοδα) ύψους 325 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13.0% like-for-like[1] (4.8% όπως καταγράφηκε) [2]

·       Μεγάλη αύξηση λειτουργικών εσόδων κατά 14.6% like-for-like (6.5% όπως καταγράφηκε)

·       Επιτάχυνση την οργανικής ανάπτυξης στα λειτουργικά έσοδα, τόσο για τις Παροχές Εργαζομένων όσο και για τις Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου

·       Διψήφια οργανική ανάπτυξη στα λειτουργικά έσοδα τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Λατινική Αμερική

 

***

Διψήφια οργανική ανάπτυξη για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους:

·       Συνολικά έσοδα ύψους 990 εκατ. ευρώ, αύξηση κατά 11.0% like-for-like (3.1% όπως καταγράφηκε)

·       Αύξηση λειτουργικών εσόδων κατά 12.6% like-for-like (4.8% όπως καταγράφηκε)

·       Διψήφια οργανική ανάπτυξη στα λειτουργικά έσοδα τόσο των βασικών επιχειρηματικών γραμμών του Ομίλου (11.1% για τις Παροχές Εργαζομένων και 17.0% για τις Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου) όσο και στις δύο βασικές περιοχές (14.6% στην Ευρώπη και 10.7% στη Λατινική Αμερική)

 

***

Επιβεβαιώθηκε ο σχεδιασμός ολόκληρου του έτους:

·       Το EBIT[3]  κινήθηκε μεταξύ των 440 και 470 εκατ. Ευρώ καθ’ όλη τη χρονιά[4]

·       Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων like-for-like αναμένεται να ξεπεράσει αισθητά τους ετήσιους στόχους (αύξηση λειτουργικών εσόδων πάνω από 7%, αύξηση λειτουργικού EBIT[5] περισσότερο από 9%, και αύξηση κεφαλαίων από λειτουργίες (FFO)[6] πάνω από 10%)

 

 

Ο Bertrand Dumazy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Edenred, δήλωσε: “Η δυναμική ανάπτυξη της Edenred επιταχύνθηκε το τρίτο τρίμηνο, αντανακλώντας την εμπορική μας επιτυχία και τη συνάφεια της καινοτόμου και προσανατολισμένης προς την ανάπτυξη στρατηγικής Fast Forward. Στην Edenred, ενισχύουμε συνεχώς την παγκόσμια τεχνολογική μας πλατφόρμα για να παρέχουμε ασφαλέστερες, αποδοτικότερες και ολοένα και πιο καινοτόμες υπηρεσίες στα 44 εκατομμύρια χρήστες των λύσεων μας. Αυτός είναι, για παράδειγμα, ο στόχος της άμεσης πληρωμής παραγγελιών μέσω πλατφορμών παράδοσης γευμάτων και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληρωμών στην αγορά διοδίων. Ως αποτέλεσμα, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών όλων των μεγεθών επωφελούνται από τις λύσεις μας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε περισσότερους από 1.5 εκατομμύρια συνεργαζόμενους εμπόρους.”

 

Τα οικονομικά στοιχεία για το 2018 παρέχονται σύμφωνα με το ΔΠΧΠ (IFRS)  9 και το ΔΠΧΑ (IFRS) 15, τα οποία ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Για να εξασφαλιστεί μια ουσιαστική σύγκριση με το 2017, τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου που περιλαμβάνεται σε αυτό το δελτίο τύπου έχουν επαναδιατυπωθεί σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Ένας πίνακας που παρουσιάζει μια ανάλυση των αναμορφώσεων ανά τρίμηνο παρέχεται στο παράρτημα.

 Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, τα στοιχεία “χρηματοοικονομικά έσοδα” και “συνολικά έσοδα” έχουν καταστεί “άλλα λειτουργικά έσοδα” και “συνολικό εισόδημα”, αντίστοιχα.

 Η Βενεζουέλα αποκλείστηκε προσωρινά από τα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη like-for-like και τις συναλλαγματικές συνέπειες, λόγω του τωρινού επιπέδου πληθωρισμού της χώρας και της υποτίμησης του νομίσματός της.

Συνολικά έσοδα των ΕΝΝΕΑ μηνών του 2018

(σε εκατ. ευρώ) Πρώτοι εννέα μήνες του 2018 Πρώτοι εννέα μήνες του 2017 % αλλαγή (καταγράφηκε) % αλλαγή (like-for-like)
Λειτουργικά έσοδα 953 909 +4.8% +12.6%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα

(πρώην οικονομικά έσοδα)

37 51 -26.8% -16.8%
Συνολικό εισόδημα

(πρώην συνολικά έσοδα)

990 960 +3.1% +11.0%

 

Συνολικά έσοδα για τους εννέα μήνες του 2018: αύξηση κατά 11.0% like-for-like σε 990 εκατ. ευρώ

Τα συνολικά έσοδα για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους διαμορφώθηκαν στα 990 εκατ. Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας αύξηση περίπου 11,0%. Η αναφερθείσα αύξηση έφθασε το 3,1%, παρά το εξαιρετικά αρνητικό currency effect της τάξεως του 8,5%. Το scope effect ήταν ελαφρώς θετικό κατά την περίοδο, προσθέτοντας 0,9% στα έσοδα. Το συνολικό εισόδημα περιλαμβάνει λειτουργικά έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 12,6% like-for-like, και τα λοιπά λειτουργικά έσοδα (πρώην χρηματοοικονομικά έσοδα), τα οποία υποχώρησαν κατά 16,8% like-for-like.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 325 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,0% και κατά 4,8%, παρά το αρνητικό currency effect της τάξης του 9,1% και το ελαφρά θετικό scope effect του 0,7%.

Λειτουργικά έσοδα για τους εννέα μήνες του 2018: αύξηση κατά 12.6% like-for-like στα 953 εκατ. ευρώ

Τα λειτουργικά έσοδα υπολογίσθηκαν σε 953 εκατ. Ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους και 313 εκατ. Ευρώ για το τρίτο τρίμηνο. Σε παρόμοια βάση, τα λειτουργικά έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φτάνοντας το 12.6% για τους πρώτους εννέα μήνες και το 14.6% για το τρίτο τρίμηνο ξεχωριστά. Η αύξηση αντικατοπτρίζει τη δυναμική ισχυρής ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις του Ομίλου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Λατινική Αμερική, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στην επιχειρηματική γραμμή Παροχών Εργαζομένων στη Βραζιλία.

Ο υπολογισμός των λειτουργικών εσόδων λαμβάνει υπόψιν ένα ελαφρώς θετικό scope effect της τάξης του 0.9% για το διάστημα των εννέα μηνών και της τάξης του 0.8% μεμονωμένα για το τρίτο τρίμηνο αντανακλώντας τις εξαγορές που πραγματοποίησε ο Όμιλος τους τελευταίους μήνες. Αυτές περιλαμβάνουν τις εξαγορές της Vasa Slovensko (Σλοβακία) τον Οκτώβριο του 2017 και της Efectibono (Περού) τον Ιούλιο του 2018 στην επιχειρηματική γραμμή Παροχών Εργαζομένων και της Timex Card (Πολωνία, Βαλτική και Ουκρανία) τον Ιανουάριο του 2018 στις Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου.

Όπως αναμενόταν, το συνολικό currency effect ήταν αρνητικό (αρνητικό 8,4% για τους εννιά μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου και αρνητικό 9,0% για το τρίτο τρίμηνο), ενώ το βραζιλιάνικο νόμισμα είχε ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Λειτουργικά έσοδα κατά επιχειρηματική γραμμή

(σε εκατ. ευρώ) Πρώτοι εννέα μήνες του 2018 Πρώτοι εννέα μήνες του 2017 % αλλαγή (καταγράφηκε) % αλλαγή (like-for-like)
Παροχές Εργαζομένων 618 589 +5.0% +11.1%
Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου 245 234 +4.4% +17.0%
Συμπληρωματικές λύσεις 90 86 +4.4% +10.5%
Σύνολο 953 909 +4.8% +12.6%

 

Τα λειτουργικά έσοδα των Παροχών Εργαζομένων υπολογίστηκαν σε 618 εκατ. Ευρώ κατά του πρώτους εννέα μήνες του 2018 (αντιπροσωπεύοντας το 65% του ενοποιημένου συνόλου). Η οργανική ανάπτυξη της επιχειρηματικής γραμμής επιταχύνθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο, φθάνοντας στο 13,4%, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,1% like-for-like. Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν τη δυναμική απόδοση των ομάδων πωλήσεων στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική για την απόκτηση νέων πελατών, ιδιαίτερα στο σχετικά αναξιοποίητο τμήμα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στη Βραζιλία, μετά την καταγραφή κερδών κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα λειτουργικά έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυξήθηκαν και πάλι το τρίτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή βελτίωση. Μέσω της παγκόσμιας τεχνολογικής πλατφόρμας της, η Edenred αναπτύσσει καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που καθιστούν τις λύσεις της πιο ελκυστικές για τις επιχειρήσεις και ευκολότερες στη χρήση τους, χρησιμεύοντας έτσι ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης. Στην επιχειρηματική γραμμή Λύσεων Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου, τα λειτουργικά έσοδα έφτασαν τα 245 εκατ. Ευρώ  για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους (αντιπροσωπεύοντας το 26% του ενοποιημένου συνόλου). Η αύξηση των λειτουργικών εσόδων έφτασε το 17.0% like-for-like για την περίοδο των εννέα μηνών και το 18.4% για το τρίτο τέταρτο. Στην Ευρώπη, η UTA συνέχισε να εφαρμόζει τη στρατηγική της για την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών λύσεων και την επέκταση της προσφοράς της, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη μέσω της ενσωμάτωσης της Timex Card τον περασμένο Ιανουάριο. Στη Γαλλία, η Edenred εδραίωσε τη θέση της ως ο δεύτερος προμηθευτής λύσεων για την αγορά ελαφρών οχημάτων. Το Ticket Fleet Pro, η λύση καρτών καυσίμων πολλαπλών σημάτων του Ομίλου, παρέχει πλέον πρόσβαση στο σχεδόν 40% του δικτύου πρατηρίων καυσίμων της Γαλλίας. Η Edenred διαχειρίζεται και εμπορεύεται ένα ευρύ φάσμα καρτών καυσίμων μίας επωνυμίας, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας καυσίμων Carrefour από το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Η επιχειρηματική γραμμή κατέγραψε επίσης μία μεγάλη οργανική ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική, με συμβολή από Λύσεις Στόλου και εταιρικών εξόδων και ειδικότερα την περαιτέρω επέκταση της Empresarial λύσης σε πολλές χώρες. Οι Συμπληρωματικές Λύσεις[7]  του Ομίλου σημείωσαν λειτουργικά έσοδα ύψους 90 εκατ. Ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 (9% του ενοποιημένου συνόλου), αύξηση 10,5% like-for-like.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Edenred συνέχισε την παγκόσμια ανάπτυξη της λύσης IATA EasyPay, η οποία λειτουργεί πλέον σε 30 χώρες. Επίσης είδε την ΙΑΤΑ να της διαθέτει επιπλέον 40 χώρες που δεν είχαν αρχικά συμπεριληφθεί στη σύμβαση, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός χωρών που διαχειρίζεται η Edenred να ανέρχεται σε 110. Επίσης, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ακινήτων της Γαλλίας, Foncia, αποφάσισε – μετά από μια επιτυχημένη πιλοτική φάση – να προσφέρει στους πελάτες της τις καινοτόμες λύσεις της Edenred η οποία καλύπτει 1.5 εκατομμύρια δυνητικούς χρήστες.

Λειτουργικά έσοδα κατά περιοχή

 (σε εκατ. Ευρώ) Πρώτοι εννέα μήνες του 2018 Πρώτοι εννέα μήνες του 2017 % αλλαγή (καταγράφηκε) % Αλλαγή (like-for-like)
Ευρώπη 541 465 +16.2% +14.6%
Λατινική Αμερική 359 389 -7.6% +10.7%
Υπόλοιπος Κόσμος 53 55 -3.9% +8.7%
Σύνολο 953 909 +4.8% +12.6%

 

Στην Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα έφτασαν τα 541 εκατ. Ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του έτους (57% του ενοποιημένου συνόλου), με αύξηση κατά 14.6% like-for-like (16.2% όπως καταγράφηκε). Στη Γαλλία, η αύξηση like-for-like στα λειτουργικά έσοδα έφτασε το 10.3% για την περίοδο των εννέα μηνών και το 12.4% για το τρίτο τρίμηνο. Τα ισχυρά οφέλη αντανακλούν την ανάπτυξη στα πλεονεκτήματα των εργαζομένων καθώς αυτά μετατρέπονται σε ψηφιακά (Ticket Restaurant®, Kadéos and ProwebCE) και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου, ειδικά σε λύσεις mono- και multi-brand για ελαφριά οχήματα.

 

Η Ευρώπη, εκτός της Γαλλίας, σημείωσε επίσης σημαντική αύξηση των λειτουργικών εσόδων το τρίτο τρίμηνο, παρουσιάζοντας ομοιόμορφη αύξηση της τάξης του 20,6%, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη για το εννεάμηνο να φθάσει στο 16,7%. Ο ταχύτερος ρυθμός αύξησης αντανακλούσε την αυξημένη διείσδυση των υπαλλήλων του Ομίλου σε όλες τις αγορές της περιοχής, λόγω της καινοτόμου φύσης της ψηφιακής προσφοράς. Η ισχυρή ανάπτυξη της περιοχής αντικατοπτρίζει επίσης μια σταθερή επίδοση της UTA, η οποία επωφελήθηκε από την εφαρμογή της νέας στρατηγικής πωλήσεων και την επέκτασή της στην Ανατολική Ευρώπη. Η Λατινική Αμερική, η οποία αποτελεί το 37% των λειτουργικών εσόδων του Ομίλου, έφθασε τα λειτουργικά έσοδα της τάξης των 359 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο, αυξημένα κατά 10,7% (-7,6% όπως καταγράφηκε), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά 11,3% το τρίτο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή αντανακλά τις ισχυρές επιδόσεις στην περιοχή από όλες τις επιχειρηματικές γραμμές. Στην ισπανική Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16.0% like-for-like για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Οι Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου παρουσίασαν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σε αυτήν την περιοχή. Σε μια ακόμη σχετικά ανεκμετάλλευτη αγορά, η επιχειρηματική γραμμή επωφελήθηκε από τις νέες επιτυχίες των πελατών και την εμπορική ανάπτυξη λύσεων καινοτομίας όπως η Empresarial. Στη Βραζιλία, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8.8% like-for-like για τους εννέα μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή η απόδοση αντικατοπτρίζει τον συνδυασμένο αντίκτυπο της συνεχιζόμενης ισχυρής ανάπτυξης στις λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου και την επιβεβαίωση της επιστροφής στην ανάπτυξη των παροχών προς τους εργαζόμενους.Στον υπόλοιπο κόσμο, τα λειτουργικά έσοδα για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους αυξήθηκαν κατά 8.7% like‑for‑like. Στη βάση καταγραφής, τα λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3.9% την ίδια περίοδο, λόγω των δυσμενών επιδράσεων στα currency effects που συνδέονταν κυρίως με το δολάριο ΗΠΑ και την τουρκική λίρα.

Λοιπά λειτουργικά έσοδα: 37 εκατ. ευρώ

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 37 εκατ. Ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες του 2018, μειωμένα κατά 16.8% likeforlike και 26.8% όπως καταγράφηκε. Εκτός από τα δυσμενή currency effects, τα λοιπά λειτουργικά έσοδα επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά κατά την περίοδο αυτή από την ωρίμανση ορισμένων επενδύσεων με υψηλότερη απόδοση από τα τρέχοντα επιτόκια στην Ευρώπη.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Εκτός από την ισχυρή ανάπτυξη που σημειώθηκε κατά την περίοδο αυτή, το τρίτο τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκε από μια σειρά από επιτεύγματα ευθυγραμμισμένα με το στρατηγικό σχέδιο Fast Forward του Ομίλου.

Αποκλειστική συνεργασία με την Itaú Unibanco για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην αγορά εργαζομένων της Βραζιλίας

 Σύμφωνα με την αποκλειστική σύμπραξη που υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του 2018, Οι Λύσεις Παροχών Εργαζομένων της Edenred θα διανεμηθούν στη Βραζιλία από την Itaú Unibanco, τη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της χώρας. Στόχος της συνεργασίας είναι ο συνδυασμός της μοναδικής τεχνογνωσίας της Edenred με την εξαιρετική εμβέλεια της Itaú Unibanco και τις ισχυρές εταιρικές σχέσεις με πελάτες, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Edenred στην εξαιρετικά ελκυστική αγορά παροχών εργαζομένων της Βραζιλίας. Η συμφωνία θα είναι αυστηρή αναφορικά με το EBITDA της Edenred από το πρώτο έτος μετά το κλείσιμο. Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών, δηλαδή της Βραζιλίας Αρχής Ανταγωνισμού (CADE) και της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας (BACEN).

Η Uber Eats συμμετέχει στη λίστα των συνεργατών της Edenred Direct Payment Services partners

Ο Edenred υπέγραψε συμφωνία σύμπραξης με την Uber Eats το Σεπτέμβριο για να δώσει στους κατόχους 600.000 γαλλικών Ticket Restaurant® τη δυνατότητα να πληρώνουν μέσω του smartphone τους γεύματα που παραγγέλθηκαν μέσω της online πλατφόρμας. Σήμερα, η Uber Eats προσφέρει σχεδόν 7,000 εστιατόρια και 45 διαφορετικούς τύπους κουζίνας στη Γαλλία. Πλέον συντάσσεται μαζί με ονόματα όπως τα Deliveroo, Rapidle και Dejbox στον κατάλογο των online εμπόρων της Edenred Direct Payment Services, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση πληρωμών σε ιστότοπους συνεργατών και σε κινητές εφαρμογές μέσω λογαριασμού myEdenred.

 

  • Απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της θυγατρικής εταιρείας C3Card με έδρα το Ντουμπάι

 

Με βάση την επιτυχία της λύσης που ανέπτυξε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το 2014, η Edenred απέκτησε, τον Σεπτέμβριο του 2018, το σύνολο του κεφαλαίου της θυγατρικής της, στην οποία είχε στο παρελθόν ποσοστό 50%, από τους μετόχους της μειοψηφίας.  Η κάρτα C3 παρέχει μια πρωτοποριακή λύση τραπεζικών συναλλαγών για τραπεζικούς ή μη τραπεζικούς υπαλλήλους. Εκτός από την καταβολή των μισθών σε μια προπληρωμένη κάρτα, η εταιρεία παρέχει στους χρήστες εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω μιας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας: ερώτηση υπολοίπου σε πραγματικό χρόνο, ιστορικό συναλλαγών, κινητή ανανέωση, διεθνείς μεταφορές χρημάτων και μικροδάνεια.

 

  • Απόκτηση της Efectibono με έδρα το Περού, εκδότης διατακτικών σίτισης και λύσεων παροχής κινήτρων και ανταμοιβών

 

Τον Ιούλιο του 2018, η Edenred ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας Efectibono με έδρα το Περού, ενός ανεξάρτητου εκδότη διατακτικών σίτισης και λύσεων παροχής κινήτρων και ανταμοιβών, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Η εξαγορά ενισχύει τη θέση της Edenred σε αυτή του ηγέτη στην αγορά επιδομάτων εργαζομένων του Περού, η οποία επωφελείται κυρίως από την αυξανόμενη επισημοποίηση και ψηφιοποίηση της οικονομίας. Η Edenred προτίθεται να δημιουργήσει συνέργειες μεταφέροντας πελάτες της Efectibono στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ομίλου.

 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Συνεργασία με τη Crédit Mutuel για την παροχή καρτών Ticket Restaurant στην αγορά της Γαλλίας

Από τις 8 Οκτωβρίου 2018, οι σύμβουλοι πελατών της Crédit Mutuel και της θυγατρικής της, CIC, διέθεσαν στην αγορά την κάρτα Edenred Ticket Restaurant. Ως αποτέλεσμα, οι 60.000 κάτοχοι των διατακτικών που διανέμονταν προηγουμένως από την Crédit Mutuel και την CIC μέσω της πλατφόρμας Monetico Resto θα μεταφερθούν σύντομα στην τεχνολογική πλατφόρμα της Edenred, προσφέροντάς τους πρόσβαση στις μοναδικές λειτουργίες της κάρτας Ticket Restaurant. Αυτά περιλαμβάνουν την εύκολη χρήση της άμεσης πληρωμής μέσω του Apple Pay και της Samsung Pay, καθώς και την άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες παράδοσης Dejbox, Deliveroo, Rapidle και Uber Eats. Οι νέες κάρτες θα ενταχθούν στις 600.000 κάρτες εισιτηρίων που ήδη κυκλοφορούν στη Γαλλία.

Απόκτηση των πελατών του Road Account, της AirPlus, που είναι αφοσιωμένη σε λύσεις πληρωμής Διοδίων στην Ευρώπη

Τον Οκτώβριο, η Edenred ανακοίνωσε την εξαγορά, μέσω της θυγατρικής της UTA, των πελατών του Road Account από την AirPlus. Η AirPlus, θυγατρική του ομίλου της Lufthansa, εμπορεύεται λύσεις για την πληρωμή διοδίων με βάση το σήμα Road Account, κυρίως στη Γερμανία και την Αυστρία. Εκτός από τις λύσεις που κυκλοφορούν επί του παρόντος στο Road Account, οι πελάτες της επιχείρησης θα αποκτήσουν πρόσβαση στην πλήρη σουίτα ολοκληρωμένων πανευρωπαϊκών λύσεων που προσφέρονται από την UTA για την εξόφληση των καυσίμων, των διοδίων και των δαπανών συντήρησης μέσω ενός δικτύου περίπου 60.000 σημείων αποδοχής σε 40 Ευρωπαϊκές χώρες. Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των γερμανικών και αυστριακών αρχών ανταγωνισμού και των νομικών προσώπων της Lufthansa και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2018. Οι πελάτες οδικών λογαριασμών θα μεταφερθούν στην UTA κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η εξαγορά θα υπολογιστεί αμέσως στο καθαρό κέρδος της Edenred, μετοχές του Ομίλου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Ο Όμιλος θα πρέπει να  συνεχίσει να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο, κυρίως χάρη στην παγκόσμια πλατφόρμα τεχνολογίας. Αυτό επιτρέπει στην Edenred να αναπτύσσει όλο και πιο αποτελεσματικά υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους του οικοσυστήματός της, ανοίγοντας ευρείες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στην Ευρώπη, η επιχειρηματική γραμμή Παροχών Εργαζομένων θα επωφεληθεί από καινοτομίες σε προϊόντα και τεχνολογίες που σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν την ηγετική θέση της Edenred. Η ανάπτυξη αυτού του επιχειρηματικού τομέα θα υποστηριχθεί επίσης από την αυξημένη διείσδυση στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη βελτιστοποίηση του μίγματος μάρκετινγκ.

Στις Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου, η Edenred σκοπεύει να συνεχίσει τη στρατηγική της για επέκταση σε ευρωπαϊκή βάση και να ενισχύσει την προσφορά της, μέσω ενός μεγαλύτερου δικτύου αποδοχής και νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και καινοτόμων προϊόντων, όπως η διαλειτουργική ευρωπαϊκή λύση διοδίων και η ενιαία χρέωση. Ο Όμιλος είναι επίσης σίγουρος για την ικανότητά του να επιταχύνει την ανάπτυξη της ελαφριάς προσφοράς του στόλου στην Ευρώπη.

Στη Βραζιλία, σε ένα πλαίσιο υψηλής ανεργίας, τα λειτουργικά έσοδα των Παροχών Εργαζομένων αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν οργανική ανάπτυξη και η επιχειρηματική γραμμή των Λύσεων Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου αναμένεται να καταγράψει διψήφια οργανική ανάπτυξη στα λειτουργικά έσοδα.

Στην Ισπανική Λατινική Αμερική, η ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί τόσο στις Λύσεις Παροχών Εργαζομένων όσο και Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου, χάρη κυρίως στις τεχνολογικές καινοτομίες, όπως οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, και στην επέκταση των νέων λύσεων, όπως η Empresarial, σε πολλές χώρες της περιοχής.

Τέλος, το currency effect αναμένεται να παραμείνει αρνητικό κατά το τέταρτο τρίμηνο, ιδίως στη Λατινική Αμερική. Στο πλαίσιο αυτό, η Edenred στοχεύει σε EBIT πλήρους έτους 2018 μεταξύ 440 εκατ. Ευρώ και 470 εκατ. ευρώ[8], έαντι 429 εκατ. Ευρώ το 2017.

 

Για ολόκληρο το έτος 2018, ο Όμιλος αναμένει να ξεπεράσει σημαντικά τους ετήσιους στόχους ανάπτυξης για τις βασικές οικονομικές του μετρήσεις:

Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος πάνω από 7% likeforlike

Αύξηση EBIT πάνω από 9% like-for-like

Αύξηση των κονδυλίων από λειτουργίες (FFO) άνω του 10

Βρείτε όλα τα αποτελέσματα της Edenred, τριμηνιαίες ανακοινώσεις, ρυθμιζόμενες πληροφορίες και περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Investors/Shareholders στο www.edenred.com.