ΤτΕ: Στα 1,6 δισ.ευρώ το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο του 2018 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 262 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2017, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία οφείλεται στις μειωμένες εισπράξεις από κέρδη, μερίσματα και τόκους. Παράλληλα, σημειώθηκε οριακή αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και μικρή μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρέμεινε περίπου αμετάβλητο. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών σημείωσε μικρή αύξηση, παρά την επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν, ως απόλυτο μέγεθος, περισσότερο από τις εξαγωγές. Σημειώνεται ότι σε σταθερές τιμές οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 15,8% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 18,8%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,1% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,5%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, που οφείλεται κυρίως σε επιδείνωση του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αντίθετα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο μεταφορών βελτιώθηκαν. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,8% τον Αύγουστο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017 και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 1,4%. Το ισοζύγιο μεταφορών παρουσίασε βελτίωση, κυρίως λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 13,0%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 910 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 857 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο του 2017, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων. Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 961 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Αυξημένο ήταν και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, αν και οι σχετικές εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 14,4% (13,4% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος από τον ρυθμό αύξησης των αντίστοιχων εισαγωγών (10,0% και 9,9% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα). Ωστόσο, οι εισαγωγές ως απόλυτο μέγεθος αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 754 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε σημαντικά. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι αντίστοιχες εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 11,6% και 11,1% αντίστοιχα. Επίσης, άνοδο κατά 13,9% σημείωσαν και οι εισπράξεις από μεταφορές. Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το ίδιο διάστημα του 2017, κυρίως λόγω της μείωσης εισπράξεων από τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.