Πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους και το 2019 η Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους έμμεσους φόρους στην Ευρωζώνη και δεν σκοπεύει να απολέσει τα… πρωτεία το 2019. Aυτό το δυσοίωνο για τους φορολογουμένους συμπέρασμα προκύπτει από την εξέταση των προσχεδίων προϋπολογισμού που κατέθεσαν οι 19 χώρες-μέλη της Ευρωζώνης στην Κομισιόν, στο πλαίσιο των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έτσι το 2019 ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ θα αντιστοιχούν στο 17,3% του ΑΕΠ , εξασφαλίζοντας στην Ελλάδα την πρώτη θέση, ενώ μόνο η Γαλλία και η Κύπρος βρίσκονται κοντά στην ελληνική επίδοση. Στο σύνολο των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων η Ελλάδα εξασφαλίζει την 5η θέση στην Ευρωζώνη πίσω από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Φινλανδία και την Ιταλία. Η σημαντική διαφορά, όμως, με τις παραπάνω χώρες είναι ότι χρηματοδοτούν ένα πολύ πιο γενναιόδωρο κοινωνικό κράτος. Για την προστασία των ανέργων, π.χ., η Φινλανδία διαθέτει το 2,1 % του ΑΕΠ της, ενώ η Ελλάδα μόλις το 0,6%.