Από την τράπεζα στο Ίδρυμα Ωνάση!…εν ενεργεία τραπεζίτης που κατέχει προεδρικό θώκο και θεσμικό ρόλο στο σύστημα έχει συμφωνήσει αποχωρώντας από το πιστωτικό ίδρυμα όπου την ώρα τούτη εδρεύει να βρει στέγη στο Ίδρυμα Ωνάση! Στο ίδρυμα όπου ηγούνται οι κληρονόμοι των διαχειριστών του Ωνάση, με τα σπίτια στο Μανχάταν, τη μεγάλη ζωή και τα μεγάλα κοινωφελή έργα, όπως αυτό που δήθεν θα έκαναν με την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου! Λέγεται μάλιστα ότι εκτός των άλλων η χρησιμότητα του γνωστού φιλοκυβερνητικού τραπεζίτη είναι αναγκαία και για τη διαχείριση του Ερρίκος Ντυνάν, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το Ίδρυμα θα πλειοδοτήσει στον σχετικό διαγωνισμό!