Τι περίεργο παίζεται 
με τη μετοχή των ΕΛΠΕ;1. Πώς είναι δυνατόν μια επιχείρηση που παρουσιάζει κέρδη τρελά, ιλιγγιώδη για τα ελληνικά δεδομένα εξαιρετικά χρηματοοικονομικά και προοπτικές τεράστιες, να βλέπει τη μετοχή της καθηλωμένη από τη στιγμή που εξαγγέλθηκε η διαδικασία αποκρατικοποίησης;

2. Πώς είναι δυνατόν πριν την έναρξη διαδικασίας πώλησης των μετοχών η κεφαλαιοποίηση να είναι υψηλότερη κατά 400 εκατ. ευρώ από την ανταγωνιστική Μότορ Όιλ και σήμερα να υπολείπεται αυτής;

3. Ποιον ή ποιους εξυπηρετεί η καθήλωση της μετοχής; Ποια μελλοντική σκοπιμότητα;

4. Πώς θα γίνει τελικά η αποκρατικοποίηση; Θα υποχρεωθεί ο υποψήφιος αγοραστής σε δημόσια πρόταση;

5. Αληθεύει ότι μαγειρεύεται τροπολογία βάσει της οποίας θα αρθεί η σχετική νομική γνωμάτευση και ο υποψήφιος ΔΕΝ θα υποχρεούται τελικά σε υποβολή δημόσιας πρότασης;

6. Και πώς επηρεάζει η εξέλιξη αυτή τους μετόχους, μεγάλους και μικρούς;