Η υπόθεση του Alpha πάει στην Ευελπίδων

Ανώτατες δικαστικές αποφάσισαν ότι η υπόθεση της τηλεόρασης του Alpha χρήζει δικαστικής διεύρυνσης και έτσι ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος καλείται να καταθέσει ώστε να αρχίσει πλέον το κουβάρι να ξετυλίγεται σε ότι αφορά τις κινήσεις των μετόχων αλλά και τις ευθύνες του ΕΣΡ το οποίο παρά τις σκιές αδειοδότησε το κανάλι κανονικά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την κατάληξη της υπόθεσης αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ανοίγει ένας μεγάλος κύκλος με καταθέσεις μαρτύρων ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε μια υπόθεση με σοβαρή οσμή σκανδάλου.

Με τη μηνυτήρια αναφορά του ο Νίκος Νικολόπουλος, βάσει της οποίας κλήθηκε να καταθέσει στον ανακριτή, ζητάει από τους υποψηφίους αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις όχι μόνο για την υποψήφια εταιρεία, αλλά και για τους μετόχους και σε περίπτωση που και αυτοί είναι νομικά πρόσωπα, αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων της διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου, και ειδικότερα για τις αλλοδαπές εταιρίες ‐ μέτοχοι της υποψηφίας (όπως εδώ δηλαδή της ALPA MEDIA LTD, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και έχει τη μορφή εξωχώριας εταιρείας) ή των μετόχων αυτής που έχουν τη μορφή της «nominee company», οφείλουν να δηλώσουν τον πραγματικό τους μέτοχο (beneficial owner). Η απαίτηση αυτή τονίζει ότι δεν είναι «διακοσμητική» της συμβάσεως αλλά ουσιαστική και στοχεύει να ελεγχθεί με κάθε μέσο ότι το επενδυτικό σχήμα δεν αποτελεί όχημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αλλά προέρχεται από υγιή επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, καταλογίζει ευθύνες και στο ΕΣΡ αναφέροντας ότι «το ΕΣΡ όμως με απίστευτη ευκολία ξεπέρασε το γεγονός ότι από το 2012 έως το 2016 διενεργήθηκαν αφενός τεράστιες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και από 177.000.000 ευρώ ανήλθε το μετοχικό κεφάλαιο στα 289.543.000 ευρώ, αφετέρου δε διενεργήθηκαν μεταβιβάσεις και αλλαγές στους beneficial owners και αυτή η τεράστια περιουσία των 289.000.000 ευρώ πέρασε εν μία νυκτί από τον Δ Κοντομηνά στη Μαρία Κοντομηνά, άγνωστο εάν πληρώθηκε ο αναλογούν φόρος και παρότι Εισαγγελικές και Ανακριτικές Διατάξεις που ερευνούν τον Δημήτριο Κοντομηνά για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα είχαν απαγορεύσει ρητώς τη μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων. Με βάση αυτά ο βουλευτής ζητάει να «διερευνηθεί εξ Υμών εάν ενδεχομένως τα αναφερόμενα μέλη του ΕΣΡ παρέβησαν το καθήκον τους ανακηρύσσοντας την ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΕ υποψήφια προς απόκτηση τηλεοπτικής συχνότητας όταν την ίδια στιγμή με το ίδιο σκεπτικό απέκλεισαν ορθώς την εταιρεία Τηλεοπτική Ελληνική Α.Ε. και ενώ, ενδεχομένως, οι μέτοχοι της δεν παρείχαν επαρκή δικαιολογητικά με την προέλευση των χρημάτων», ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην ανάγκη διερεύνησης για το ποιος τελικά κρύβεται πίσω από το πλέγμα των OFFSHORE. Παράλληλα, ο κ. Νικολόπουλος έχει ζητήσει να διερευνηθεί εάν ο Δημήτριος και η Μαρία Κοντομηνά διέπραξαν και τα τιμωρούμενα σε βαθμό κακουργήματος εγκλήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα της καταδολίευσης δανειστών και της παραβίασης εισαγγελικής και ανακριτικής διάταξης. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «ο Δ. Κοντομηνάς διώκεται για φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, φέρεται να διοχέτευσε στην κόρη του Μαρία Κοντομηνά περιουσιακό στοιχείο αξίας 289.543.000 ευρώ, δηλαδή τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA μεταβιβάζοντάς της το 100% των μετοχών της ALΡHA MEDIA GROUP χωρίς να πληρωθεί ούτε φόρος μεταβίβασης ούτε φόρος υπεραξίας ούτε φόρος δωρεάς. Πώς είναι δυνατόν η Μ. Κοντομηνά να αποκτά ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο που σε περίπτωση που η μεταβίβαση εγένετο κανονικά οι εισπραττόμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο φόροι θα ήταν της τάξεως των δεκάδων ίσως και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ομοίως ο Δ. Κονομηνάς, φέρεται τους φόρους που απέκρυψε των 77.000.000 ευρώ που του καταλόγισε η Δ.Ο.Υ. το 2017 να τους ενσωμάτωσε στο κανάλι ALΡHA και να τους μεταβιβάζει αχρεωστήτως στην κόρη του» και καταλήγει: «Τα συγκεκριμένα περιστατικά, εάν είναι αληθή, φέρονται να έγιναν κατά παράβαση των Εισαγγελικών και Ανακριτικών διατάξεων και σκοπό είχαν να παρέχουν στους εγκαλούμενους προστασία από τις επιβληθείσες κυρώσεις και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος».