Οι αποδείξεις δαπάνης απειλούν τον βασικό μισθό

Τον κίνδυνο υποκατάστασης των χαμηλών μισθών που λαμβάνουν σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων και οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών, με εξίσου χαμηλή αμοιβή και μάλιστα ανασφάλιστη, υποκρύπτει η καθυστέρηση στην έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης για τους τίτλους κτήσης. Πρόκειται για τις γνωστές «αποδείξεις δαπάνης», για τις οποίες ο νόμος του 2017 προβλέπει την παρακράτηση και απόδοση στον ΕΦΚΑ εισφοράς ύψους 26,95% (20% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για ιατροφαρμακευτική κάλυψη). Ετσι, παράλληλα με τη μαζική κατάργηση των Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών που ήδη παρατηρείται, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι όσο παραμένει «τρύπα» στο σύστημα, μέσω των τίτλων κτήσης, τόσο θεωρείται πιθανό να πέσει στο κενό η προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης να καταργήσει τον υποκατώτατο και να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Το πρόβλημα έγκειται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι τόσο η κείμενη φορολογική όσο και εσχάτως η ασφαλιστική νομοθεσία δίνουν τη δυνατότητα έκδοσης τίτλων κτήσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς όμως, την ίδια στιγμή, να υπάρχει θεσμοθετημένη, διακριτή μορφή απασχόλησης που να δικαιολογεί την αμοιβή με τίτλους κτήσης.

Περιστασιακή απασχόληση

Οι αμοιβές με αποδείξεις δαπάνης που ήδη έχουν υποκαταστήσει τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, τα γνωστά μπλοκάκια, ειδικά στις περιπτώσεις περιστασιακής απασχόλησης, πλέον αναμένεται να υποκαταστήσουν και τη μισθωτή, χαμηλά αμειβόμενη απασχόληση. Αλλωστε, αν πραγματικά η απασχόληση είναι ευκαιριακή, η πληρωμή εισφορών ύψους 26,95% καθιστά στην πράξη την εργασία ασύμφορη, ενώ πολύ μικρή είναι κι η πραγματική ασφαλιστική ωφέλεια. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας δεν θα προχωρήσει στην κατάργηση του υποκατώτατου μισθού με νόμο. Στην υπουργική απόφαση που εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου του 2019 θα προβλέπεται ένας, ενιαίος για όλους, αυξημένος κατώτατος μισθός. Παράλληλα, και πριν από την κατάθεση του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού στη Βουλή, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα επιδοτούνται οι εργοδοτικές εισφορές κατά 50% και οι εισφορές εργαζομένου κατά 100%, για όλους τους εργαζομένους ηλικίας έως 24 ετών, ανεξάρτητα μάλιστα από το αν αμείβονται με τον υποκατώτατο ή όχι.

Υπενθυμίζεται πως το όριο έως του οποίου μπορεί κάποιος να αμειφθεί με τίτλο κτήσης είναι 10.000 ευρώ ετησίως, τα οποία και επιβαρύνονται με παρακράτηση φόρου 20% και τέλος χαρτοσήμου 3,6% στην πηγή. Μετά την αφαίρεση των ανωτέρω φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, βάσει του νόμου, κι όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση, θα επιβάλλεται εισφορά 26,95%. Ετσι, για αμοιβή 7.000 ευρώ, το τελικό ποσόν που θα πάρει ο εργαζόμενος θα είναι μόλις 3.907 ευρώ…

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ