Πιστωτικά θετική η άρση των capital controls 

Η Moody’s εκτιμά ότι θα ενθαρρυνθούν τα νοικοκυριά να επιστρέψουν χρήματα που κρατούνται εκτός τραπεζικού συστήματος.

Πιστωτικά θετική για τις τράπεζες θεωρεί η Moody’s την άρση των capital controls για τις αναλήψεις μετρητών εντός της χώρας.
Όπως σημειώνει σε έκθεσή της, οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές της χώρας και η αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων τους τελευταίους μήνες επέτρεψαν την περαιτέρω χαλάρωση των capital controls, κάτι που πιθανότατα θα βελτιώσει την επενδυτική εμπιστοσύνη και θα βοηθήσει τις τράπεζες να βελτιώσουν το προφίλ χρηματοδότησής τους.
Η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα τους τελευταίους επτά μήνες και η μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την επιτυχημένη έξοδο από το μνημόνιο, είναι οι βασικοί οδηγοί στην απόφαση για τους κεφαλαιακούς ελέγχους.
Επιπρόσθετα η ουσιαστική μείωση της εξάρτησης από τη χρηματοδότηση μέσω του ELA της Τραπέζης της Ελλάδος σηματοδοτεί τη βελτίωση σε όρους ρευστότητας τα τελευταία τρίμηνα.

Mείωση του δανεισμού από τον ELA

Η Moody’s εκτιμά ότι η χαλάρωση των περιορισμών θα ενθαρρύνει τα νοικοκυριά και τις εταιρείες να επιστρέψουν χρήματα που σήμερα κρατούνται εκτός τραπεζικού συστήματος. Η αύξηση των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια, σημειώνει, βοήθησε τις τράπεζες να μειώσουν τον δανεισμό από τον ELA, που αντιστοιχούσε σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ ή 2% του συνολικού ενεργητικού στα τέλη Αυγούστου έναντι 21% τον Αύγουστο του 2015.
Στη μείωση του ELA συνέβαλε και η αύξηση του δανεισμού από τη διατραπεζική αγορά και τα repos, καθώς αυξήθηκε η «όρεξη» των διεθνών επενδυτών για ελληνικό ρίσκο και αποδέχτηκαν ευρύτερη γκάμα ελληνικών περιουσιακών στοιχείων (assets) ως εγγύηση (collateral) για αυτές τις συναλλαγές.
Η μείωση του ELA, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, στηρίζει τα καθαρά περιθώρια επιτοκιακού κέρδους, καθώς τόσο τα repos όσο και οι νέες καταθέσεις έχουν χαμηλότερο επιτόκιο από τον περισσότερο ακριβό ELA, ο οποίος κοστίζει περίπου 1,5%.
Τρεις από τις έξι τράπεζες που παρακολουθεί ο οίκος έχουν αποπληρώσει πλήρως τον ELA: η Εθνική Τράπεζα, η Πειραιώς, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Η Moody’s περιμένει ότι η Eurobank και η Αlpha Βank θα το πράξουν τους επόμενους μήνες, ενώ η Attica Bank θα χρειαστεί πιθανότατα λίγο περισσότερο χρόνο.

Τα βασικά ρίσκα

Η Moody’s καταλήγει σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση κατάφερε να νομοθετήσει μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων παρά τη μικρή πλειοψηφία στη Βουλή, χωρίς να υπάρξουν μεγάλες διαμαρτυρίες όπως στα προηγούμενα δύο προγράμματα προσαρμογής. Ωστόσο η εγχώρια πολιτική και κοινωνική αστάθεια παραμένουν τα βασικά ρίσκα για την οικονομική ανάκαμψη και την εφαρμογή των πολιτικών. Τονίζει ότι πιθανή παρατεταμένη πολιτική αστάθεια συνδυασμένη με τα χαλαρότερα capital controls μπορεί να σηματοδοτήσει σημαντικές εκροές καταθέσεων, όπως συνέβη το πρώτο εξάμηνο του 2015.