Τέλος τα capital controls για το εσωτερικό…

Οι μόνοι περιορισμοί που απομένουν αφορούν στα χρήματα που στέλνονται στο εξωτερικό.

Μια μεγάλη «γάγγραινα» της οικονομίας βαίνει προς το τέλος της. Τα capital controls μετά από 3 χρόνια και κάτι τελειώνουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον για το εσωτερικό της χώρας. Η άρση ανακοινώθηκε και επίσημα από το υπουργείο Οικονομικών, αφού δημοσιεύτηκε και το σχετικό ΦΕΚ. Οι μόνοι περιορισμοί που απομένουν αφορούν στα χρήματα που στέλνονται στο εξωτερικό.
Με την απόφαση καταργούνται πλέον πλήρως οι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των capital controls και απελευθερώνονται έτσι οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση των κεφαλαίων εντός της χώρας, παράλληλα γίνεται περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών του τρίτου πυλώνα που αφορά στην μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Πιο αναλυτικά:
• Επιτρέπονται, πλέον από 1η Οκτωβρίου χωρίς περιορισμό οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τράπεζες στην Ελλάδα.
• Επιτρέπονται από 1η Οκτωβρίου οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ.
• Αυξάνεται με τη δημοσίευση της απόφασης το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
• Διευκολύνονται με τη δημοσίευση της απόφασης και θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των υποκαταστημάτων οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 40.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα.
• Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.

Αυξήθηκαν οι καταθέσεις

Βασικός παράγοντας για την άρση των capital controls είναι η εμπιστοσύνη των καταθετών στο τραπεζικό σύστημα. Και τα στοιχεία έδειξαν ότι σιγά σιγά ανακτάται. Τον Αύγουστο, μάλιστα, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα 131,57 δισ. ευρώ, από τα 130,23 δισ. ευρώ στον Ιούλιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 533 εκατ. ευρώ, έναντι 301 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 10,2%, από 11,4% τον προηγούμενο μήνα.
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων παρουσίασαν αύξηση κατά 764 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2018, έναντι αύξησης κατά 540 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 6,6%, και παρέμεινε αμετάβλητος.