Τι θα σημάνει για το προσωπικό των τραπεζών η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Το 30% των εργαζομένων αναμένεται να αλλάξει αντικείμενο εργασίας σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις

Big Bank

Σημαντικές ανακατατάξεις στις θέσεις εργασίας των τραπεζικών ομίλων αναμένεται να επιφέρει η διαδικασία μετάβασής τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η προσπάθεια των τραπεζών για βελτίωση του δείκτη «κόστος προς έσοδα», στο νέο μακροοικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά από 8 χρόνια κρίσης και η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, αναμένεται να έχει καταλυτική επίδραση στη φυσιογνωμία του δικτύου τους, αλλά και των θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Στόχο των τραπεζών αποτελεί ο μετασχηματισμός των καταστημάτων τους σε κέντρα… εξυπηρέτησης πελατών, εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες και προώθησης πωλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες μονάδες θα διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την ηλεκτρονική εκτέλεση πράξεων που μέχρι σήμερα ολοκληρώνονται από το γκισέ.

Πρόκειται για μία διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα στην ερχόμενη διετία.

Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν ανθρώπινοι πόροι, κυρίως από τα Ταμεία, που θα εστιαστούν στην αύξηση των κερδοφόρων για τις τράπεζες εργασιών (δάνεια, τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα κ.α.)

Ως αποτέλεσμα, θα λειτουργούν λιγότερες, αλλά περισσότερο αποδοτικές μονάδες, η βασική αποστολή των οποίων θα είναι η παραγωγή.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Alpha Bank, ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της τράπεζας Δαμιανός Χαραμπίδης, προέβλεψε ότι τα επόμενα χρόνια περίπου το 30% των εργαζομένων στις τράπεζες θα αλλάξει αντικείμενο, ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές

Η προσπάθεια αυτή, όπως είπε, υποβοηθείται από τη σημαντική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών στην Ελλάδα, οι οποίες μετά την επιβολή των capital controls σταδιακά συγκλίνουν με τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι συναλλαγές μέσω του internet banking έχουν καταγράψει κατακόρυφη αύξηση την τελευταία πενταετία, φτάνοντας σε αριθμό τα 145 εκατ. το 2017 από 42 εκατ. το 2012 και σε αξία τα 221 δις. ευρώ από 94 δις. ευρώ αντίστοιχα.

Μεγάλη είναι η αύξηση της χρήσης και του mobile banking, με τον αριθμό των συναλλαγών το ίδιο διάστημα να φτάνει τα 14 εκατ. από μόλις 400 χιλιάδες το 2012 και την αξία τους στα 4,7 δις. ευρώ από 230 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, ενδεικτική της διείσδυσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε έρευνες τις κοινής γνώμης, η χρήση του e–banking βρίσκεται μεταξύ των έξι βασικών χρήσεων του internet.

Πλέον, υπάρχουν στην Ελλάδα 2,6 εκατ. ενεργοί χρήστες, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με πέντε χρόνια νωρίτερα.

Εξάλλου, οι συναλλαγές σε POS τρία χρόνια μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων έχουν τετραπλασιαστεί, φτάνοντας τα 650 εκατ., ενώ η αξία των αγορών διπλασιάστηκε στα 26 δισ. ευρώ.

Σημαντική συμβολή για αυτό το αποτέλεσμα, είχε η μεγέθυνση του δικτύου των POS, από τα 250 χιλιάδες το 2015 στα 650 χιλιάδες σημεία πώλησης στο τέλος του 2017.

Όπως είπε ο κ. Χαραμπίδης, η στρατηγική ψηφιοποίησης των ελληνικών τραπεζών δεν μπορεί να περιμένει, αλλά θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, παράλληλα με τις προσπάθειές τους για αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας και επισφαλειών που αντιμετωπίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό, στην Alpha Bank έχει ήδη ξεκινήσει ο μετασχηματισμός των καταστημάτων, στα οποία τοποθετούνται ψηφιακές γωνίες, όπου οι πελάτες μπορούν να ολοκληρώσουν την πλειονότητα των συναλλαγών.

Με τον τρόπο αυτό καταργούνται ταμεία και απελευθερώνεται προσωπικό, το οποίο απασχολείται στην εκπαίδευση των συναλλασσόμενων στις νέες τεχνολογίες και στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων.

Όπως είπε ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, μέχρι το τέλος του 2018, ο μετασχηματισμός αυτός θα έχει ολοκληρωθεί σε περίπου 110 καταστήματα, ενώ το 2019 το σχέδιο της τράπεζας προβλέπει τη μετατροπή ακόμη 120 μονάδων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται καθώς έχουν μειωθεί:

  • Κατά 70% οι καταθέσεις μετρητών
  • Κατά 60% οι αναλήψεις μετρητών
  • Κατά 80% οι πληρωμές προϊόντων Alpha Bank
  • Κατά 90% οι ενημερώσεις βιβλιαρίων

Η μείωση της χρήσης των Ταμείων έχει ως αποτέλεσμα:

  • Τη μεταφορά του 40% των ταμειακών συναλλαγών σε ψηφιακά μέσα
  • Την αύξηση κατά 40% του χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνταν στο γκισέ για προώθηση προϊόντων
  • Την αύξηση κατά 50 φορές των ειδοποιήσεων για κίνηση λογαριασμών και καρτών μέσω SMS
  • Τον διπλασιασμό του αριθμού των ενεργοποιήσεων λογαριασμών e–banking
  • Τον διπλασιασμό του αριθμού των χρεωστικών καρτών

Απώτερος στόχος της στρατηγικής της Alpha Bank, σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, αποτελεί η αύξηση του ποσοστού των υπηρεσιών που θα διατίθενται online στο 80% τα επόμενα χρόνια.

«Οι πελάτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται οποιαδήποτε ώρα, όπου κι αν βρίσκονται, θα ανοίγουν νέο λογαριασμό μέσα σε 10 λεπτά, ενώ νέα προϊόντα θα σχεδιάζονται και θα διατίθενται στο κοινό μέσα σε λίγες εβδομάδες, λόγω της αυτοματοποίησης των εσωτερικών μας διαδικασιών» σημείωσε ο ίδιος.