Με ζημιογόνους προϋπολογισμούς οι τράπεζες στον SSM

Οι στόχοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τη μείωση των "κόκκινων" δανείων κατά την τριετία 2019-2021

Με προϋπολογισμούς ζημιών θα συνοδεύεται η στοχοθεσία των τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην τριετία 2019 – 2021, την οποία θα υποβάλουν οι τράπεζες στον SSΜ.

Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή οι στόχοι της προσεχούς τριετίας θα τεθούν στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών προς έγκριση, ώστε να υποβληθούν στον SSM στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες οι στόχοι δεν θα είναι απλά ποσοτικοί και ταυτόχρονα περιγραφικοί της στρατηγικής και των μέσων που θα ακολουθηθούν από την κάθε τράπεζα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Για πρώτη φορά, θα συνοδεύονται από προϋπολογισμούς ζημιών και συγκεκριμένα σε δύο κατευθύνσεις: αφενός των ζημιών που θα προκύψουν από τα “κουρέματα” σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αφετέρου των ζημιών που θα προκύψουν από τα ακίνητα που θα αποκτήσουν οι τράπεζες από τους πλειστηριασμούς, καθώς αυτά θα αγοραστούν στο 100% της αξίας που τα έχουν εγγράψει οι τράπεζες, αλλά θα μεταπωληθούν σε χαμηλότερες τιμές.

Οι ανωτέρω προβλεπόμενες ζημίες που θα συνυποβληθούν στον SSM με τους στόχους για τη μείωση των NPEs κατά την προσεχή τριετία, ενισχύουν τη δυσκολία του εγχειρήματος που θα πρέπει να επιτύχουν οι τράπεζες. Θα κρίνουν δε, τις ενδεχόμενες μελλοντικές κεφαλαιακές τους ανάγκες, δίνοντας ήδη την εικόνα για το πώς εξελίσσονται αυτές μέσα στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2019.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα εβδομαδιαία οικονομική εφημερλιδα, τράπεζες και SSM έχουν συμφωνήσει σε σχέδιο δραστικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με ορίζοντα την υποχώρησή τους κατά 53,6 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2021.

Με μία αναστροφή της πυραμίδας των “εργαλείων” για τη μείωση των “κόκκινων” δανείων, όπου πλέον οι πωλήσεις συνεπικουρούμενες από τις τιτλοποιήσεις NPLs θα έρθουν στην κορυφή, υποσκελίζοντας τη συμβολή των ρυθμίσεων στην τρίτη θέση, μετά τους πλειστηριασμούς, οι ελληνικές τράπεζες θα κληθούν να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους στα 35 δισ. ευρώ από 88,6 δισ. ευρώ όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2018. Η μείωση αυτή θα επέλθει μέσα στην τριετία 2019 – 2021, με ζητούμενο την υποχώρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κάτω του 20% στο τέλος του 2021 από 47,6% σήμερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πήχης για τον δείκτη NPEs έχει τεθεί στο 17%, στόχο που ο SSM είχε διαμηνύσει στις τράπεζες ως επιθυμητό για τα τέλη του 2021. Μάλιστα, ο SSM είχε ορίσει ως στόχο περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη κάτω του 10% το 2022, από 9% έως ιδανικά 6%.

Ο άθλος που καλούνται να επιτύχουν σε πρώτη φάση οι τράπεζες, μειώνοντας κατά 53,6 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους έως τον Δεκέμβριο του 2021, μεταφράζεται σε ετήσια μείωση της τάξεως των περίπου 18 δισ. ευρώ (17,8 δισ.). Το ποσό αυτό, αν επιμεριστεί στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, υποχρεώνει την καθεμία από αυτές να μειώνει ετησίως τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της κατά 4,5 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR