Ερχεται η ώρα του (ασφαλιστικού) λογαριασμού για 300.000 μπλοκάκια

Πλησιάζει η ώρα του εκκαθαριστικού σημειώματος ασφαλιστικών εισφορών για 300.000 μπλοκάκια (αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών και παράλληλα απασχολούμενοι). Για την ακρίβεια τα… μπιλιετάκια πρέπει να αναμένονται περί τα μέσα Οκτωβρίου ή το αργότερο τον Νοέμβριο.

Ο λόγος για τη διαδικασία επανυπολογισμού των εισφορών τους για το 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 και, έπειτα, συμψηφισμού τους με τις εισφορές τις οποίες κατέβαλλαν πέρσι με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015.

Από το συμψηφισμό μεταξύ των εισφορών που έπρεπε να καταβάλλουν πέρσι (με βάση το εισόδημα του 2016) και εκείνων που κατέβαλλαν (με βάση το εισόδημα του 2015), θα προκύψει χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο.

  • Χρεωστικό υπόλοιπο θα προκύψει για όσους δήλωσαν το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015 και σε κάθε περίπτωση πάνω από τις κατώτατες ασφαλιστέες αποδοχές (7032 ευρώ), αλλά για όσους έκαναν μερικές («έναντι») ή και μηδενικές καταβολές.

Για όποιους μπλοκάκηδες ή παράλληλα απασχολούμενους (δηλ. μισθωτούς που εργάζονται παράλληλα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες) προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, θα πρέπει να το εξοφλήσουν σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση σύμφωνα με το βασικό σενάριο, θα πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η πέμπτη και τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου. Παράλληλα, πρέπει να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές, αλλά και όποια άλλη δόση υπάρχει από ρύθμιση παλαιότερων οφειλών.

  • Αντίθετα, πιστωτικό υπόλοιπο θα προκύψει για όσους δήλωσαν το 2016 χαμηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015 και, σε κάθε, περίπτωση, όχι κάτω από 7032 ευρώ. Το υπόλοιπο αυτό θα επιστραφεί στους δικαιούχους, εφόσον, το ζητήσουν, αλλά και στην περίπτωση που αυτό ξεπερνά τα 50 ευρώ, ενώ δεν υπάρχει άλλη παλαιότερη οφειλή στα ταμεία. Αν υπάρχει οφειλή, τότε αυτή θα συμψηφισθεί με το πιστωτικό υπόλοιπο. Το ίδιο θα συμβεί, αν το πιστωτικό υπόλοιπο δεν ξεπερνά τα 50 ευρώ.
  • Τέλος, μπορεί να προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, εφόσον το καθαρό εισόδημα που δήλωσε ένας αμειβόμενος με μπλοκάκι ή παράλληλα απασχολούμενος το 2016 είναι το ίδιο με το καθαρό εισόδημα που δήλωσε το 2015. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει ζήτημα ούτε επιστροφής, αλλά ούτε και αναδρομικής χρέωσης.