Σε χαμηλά 12ετίας οι παραδόσεις νέων πλοίων το 2018

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 12 ετών θα διαμορφωθούν οι παραδόσεις νέων πλοίων μέσα στο 2018. Σύμφωνα με την Clarksons Research Services αναμένεται να πέσουν στο νερό συνολικά μόλις 80,7 εκατ. dwt νέας χωρητικότητας, αριθμός που είναι ο μικρότερος από το 2006 και μετά. Επίσης, μεταφράζεται και σε ποσοστό 49% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2011. Η εικόνα αυτή αντανακλά στην ουσία τη μείωση του orderbook κατά 50% την τελευταία εξαετία. Οι παραδόσεις bulkers θα φτάσουν τα 27,5 εκατ. dwt φέτος, μειωμένες κατά 25% σε σχέση με το 2017 και κατά 72% σε σχέση με το 2011, χρονιά που παραδόθηκε στις ναυτιλιακές εταιρείες ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παραγγελιών που είχαν κατατεθεί πριν ξεσπάσει η παγκόσμια οικονομική κρίση, που οδήγησε σε ελεύθερη πτώση τη ναυλαγορά. Τα 27,5 εκατ. dwt αντιπροσωπεύουν το 34% του tonnage που θα παραδώσουν τα ναυπηγεία.