Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για το επόμενο εξάμηνο

Το ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα της δεύτερης εξαμηνιαίας έρευνας οικονομικού κλίματος για το 2018, σε συνεργασία με τη MARC AE.Η έρευνα παρουσιάζει τις προσδοκίες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με την ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ να διαπιστώνει πως η απαισιοδοξία παραμένει διάχυτη στην αγορά. Συγκεκριμένα, το 37,6% αναμένει επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στο β’ εξάμηνο του 2018, ενώ μόλις το 17,5% προσδοκά βελτίωση. Το 36,8% παράλληλα, δεν προβλέπει σπουδαίες μεταβολές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγαλύτερο βαθμό αισιοδοξίας παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις με πάνω από πέντε άτομα προσωπικό, με τζίρο άνω των 300.000 ευρώ και εκείνες που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση. Όσον αφορά το α’ εξάμηνο του έτους, διαπιστώνεται η σταθεροποίηση και η σταδιακή ανάκαμψη των μικρών επιχειρήσεων, με τους αντίστοιχους δείκτες να σημειώνουν ιστορικό υψηλό οκτώ ετών (39% και 13%). Οι τομείς με τη μεγαλύτερη δυναμική είναι η μεταποίηση και οι υπηρεσίες, ενώ οι επιδόσεις του εμπορίου υπολείπονται σημαντικά (14 μονάδες).