Άρχισαν τα όργανα… της συγκατοίκησης Alpha – Star

Ο Alpha ξεκινάει πρώτος την κατάργηση των όρων της σύμβασης για το ωράριο στους τεχνικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στέλεχος της εταιρείας κάλεσε όλους τους εργαζόμενους τεχνικούς και τους ενημέρωσε πως εφεξής το ημερήσιο ωράριο θα είναι δέκα ώρες και όχι οκτώ! Ως αιτία ανέφερε τη συγκατοίκηση με το Star και τις αυξημένες ανάγκες. Εκκρεμεί η έγκριση της συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ ΕΙΤΗΣΕΕ και ΕΤΙΤΑ από τον ΟΜΕΔ. Στις διαπραγματεύσεις επήλθε πλήρης διαφωνία μεταξύ των δύο μερών.