Κων/νος Μίχαλος: Δίκαιη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει με ένα άδικο φορολογικό σύστημα

Προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι η εγκαθίδρυση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος.

Δίκαιη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει με ένα φορολογικό σύστημα που από τη μία υπερφορολογεί τους έντιμους πολίτες και τις επιχειρήσεις και από την άλλη δίνει ισχυρά κίνητρα για περισσότερη και όχι λιγότερη φοροδιαφυγή. Το έχουμε πει και θα το λέμε συνεχώς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων είναι η εγκαθίδρυση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος που θα συνδράμει στην οικονομική ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία. Όπως η υιοθέτηση ενός ενιαίου συντελεστή μεσαίου ύψους (της τάξης του 20%-25%) που θα εφαρμόζεται στο σύνολο των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων ανεξάρτητα από την πηγή τους. Ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται επί των πραγματικών εισοδημάτων. Συνεπώς, για την εξεύρεση των πραγματικών εισοδημάτων πρέπει να είναι επιτρεπτή η έκπτωση (αφαίρεση) των σημαντικότερων δαπανών των φυσικών προσώπων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Μία τέτοια διάταξη θα συμβάλει καθοριστικά στην μείωση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Μείωση του φόρου μερισμάτων. Το αναπτυξιακό όφελος που αναμένεται να προκύψει από την υιοθέτηση ευνοϊκότερης φορολόγησης των μερισμάτων κρίνεται σημαντικότερο από το μικρό δημοσιονομικό όφελος που προέκυψε από την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης αυτών. Καθιέρωση καθεστώτος φορολογικής κατοικίας «non-dom». Μείωση του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 20% και η περαιτέρω σταδιακή μείωσή του έως 15% προκειμένου να καταστεί το ελληνικό φορολογικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. Αναγνώριση ζημίας που προκύπτει από «κούρεμα» απαιτήσεων. Μείωση του υπάρχοντος κανονικού συντελεστή ΦΠΑ (24%) σε 20% και σταδιακή περαιτέρω μείωσή του έως 15%, μέτρο που θα συμβάλει και στη μείωση της φοροδιαφυγής, και καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ με συγκεκριμένες εξαιρέσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η υγεία και η παιδεία.
Επίσης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης της άμεσης απόδοσης του ΦΠΑ στο Δημόσιο κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής απευθείας από τον τελικό καταναλωτή. Κίνητρα για τη διάσωση επιχειρήσεων και δημιουργία μεγαλύτερων οικονομικών μονάδων. Ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος πρέπει να συνοδεύεται από τη βούληση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αλλά και τη λήψη δράσεων για την επίτευξη του στόχου αυτού. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει εφικτή η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων: «e-file». Η καθιέρωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής τήρησης και υποβολής των λογιστικών βιβλίων: «e-accounting». Η δυνατότητα διασταύρωσης πληροφοριών: «e-match». Η διενέργεια ηλεκτρονικών ελέγχων «e-audit». Η δυνατότητα καταλογισμού φόρων χωρίς την ανάγκη υποβολής φορολογικών δηλώσεων από το φορολογούμενο: «e-assess».

Η επόμενη μέρα μετά τα μνημόνια πρέπει να βρει τη χώρα με ένα δίκαιο και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο. Που να μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και ικανό ανθρώπινο δυναμικό.

Γράφει ο Κων/νος Μίχαλος, προέδρος ΕΒΕΑ και ΚΕΕ