Παιδεία: Ο αδύναμος κρίκος

Η Ελλάδα και οι Έλληνες μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν μία καλύτερη θέση στον διεθνή καταμερισμό εργασίας και έρευνας -Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Οι συζητήσεις και η αγωνία για το μέλλον των παιδιών μας είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι ποιο είναι το καλύτερο για το μέλλον των παιδιών μας; Η Ελλάδα και οι Έλληνες μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν μία καλύτερη θέση στον διεθνή καταμερισμό εργασίας και έρευνας. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε τα ακόλουθα: Σχεδόν 7 στους 10 πέρασαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Έχουμε περιπτώσεις μαθητών που κατάφεραν να περάσουν με βαθμό 3 σε τμήματα των ΤΕΙ τα οποία σύντομα θα μετονομαστούν σε ΑΕΙ. Σημαντικό επιστημονικό δυναμικό προσφέρει ήδη τις υπηρεσίες του σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 350.000 Έλληνες πτυχιούχοι έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένο τεχνικό και επαγγελματικό προσωπικό. Ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια προσπαθούν με διαφημίσεις στην Ελλάδα να προσελκύσουν νέους φοιτητές. Χιλιάδες νέοι και εκατομμύρια ευρώ σε συνάλλαγμα θα διοχετευτούν και εφέτος στο εξωτερικό. Μία χώρα που έχει ανάγκη να προσελκύσει πόρους, επιστημονικό δυναμικό, έρευνα και καινοτομία για να στηρίξει την ανάπτυξή της κάνει ό,τι μπορεί για να τα χαρίζει σε τρίτες χώρες. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα αδυνατεί να πράξει τα δέοντα. Μετά από 8 χρόνια μνημονίων καμμία κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να προχωρήσει σε τομές και ανατροπές στο σύστημα παιδείας. Η δική μας θέση είναι ότι η επίθεση στο μέλλον δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς μία τολμηρή αναμόρφωση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η οποία εκτός των άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια παιδεία, με ταυτόχρονη απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπώλιο. Διασφάλιση της αυτονομίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και πλήρης απαλλαγή τους από τον κομματικό εναγκαλισμό. Εφαρμογή ανεξάρτητου και αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης όλων των φορέων της εκπαίδευσης και σύνδεση της χρηματοδότησής τους με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Συστηματική διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς εργασίας. Στενότερη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Αναβάθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, με προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες και ειδικότητες με υψηλή ζήτηση. Αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με αξιοποίηση σύγχρονων θεσμών, όπως αυτός της μαθητείας, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα μπορεί μετά τα μνημόνια, να γίνει η Ελλάδα της ανάπτυξης, της έρευνας και της καινοτομίας αρκεί να κάνουμε πράξη την αναγκαία μεταρρύθμιση στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τώρα.