Πλεόνασμα με το «δεν πληρώνω»

Θηλιά ρευστότητας στην αγορά, αφού το Δημόσιο δεν ρίχνει χρήμα -Τι δείχνουν τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού τον Ιούλιο

Νέα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη θηλιά ρευστότητας στην αγορά. Τη δυστοκία στην πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων, κυρίως εκ μέρους των νομικών προσώπων αλλά και τη συνέχιση της τακτικής «δεν πληρώνω» του κράτους στις δημόσιες επενδύσεις, στις επιδοτήσεις προς τη γεωργία καθώς και στις αμυντικές, λειτουργικές και άλλες δαπάνες, αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία για την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού τον Ιούλιο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα έργα του ΕΣΠΑ έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό μόλις 17,2% (στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ διατέθηκαν 987 εκατ. ευρώ επί συνόλου πρόβλεψης για 5.750 εκατ. ευρώ). Συνολικά από τα 6,75 δισ. ευρώ του ΠΔΕ έχει διατεθεί το 18,3%. Έτσι, επιβεβαιώνονται και οι χθεσινές ανακοινώσεις που έγιναν και πάλι από το ΥΠ.ΟΙΚ. και δείχνουν ότι 4 στα 10 ευρώ κονδυλίων που διαχειρίζονται τα υπουργεία μένουν στο «ράφι». Στο πεδίο των επιδοτήσεων γεωργίας έχει διατεθεί το 30,3% των κονδυλίων, ενώ στις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες το 47,6%. Μεγάλη είναι η υποεκτέλεση και στις αμυντικές δαπάνες. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζεται η τακτική υπερσυγκράτησης δαπανών που σφίγγει τη θηλιά ρευστότητας στην αγορά και επιβεβαιώνεται από τη μη πληρωμή οφειλών του κράτους σε ιδιώτες. Στο φορολογικό σκέλος, σύμφωνα με το ΥΠ.ΟΙΚ., καταγράφεται υστέρηση στο 7μηνο κατά 64 εκατ. ευρώ, με κάποιες κατηγορίες φόρων (κυρίως έμμεσοι λόγω τουρισμού) να κινούνται καλύτερα από τις προβλέψεις, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις καταγράφεται μεγάλη «τρύπα», κυρίως στη φορολογία των επιχειρήσεων. Το ΥΠ.ΟΙΚ. αποδίδει την υστέρηση στην παράταση που δόθηκε στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και μένει να φανεί αν θα καλυφθεί η «απώλεια» στις ανακοινώσεις που θα γίνουν σε έναν μήνα και θα βρεθούν στο «στόχαστρο» των θεσμών κατά την πρώτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση.

Οι ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 που παρουσίασε το ΥΠ.ΟΙΚ., το πρωτογενές αποτέλεσμα έφτασε στα 2.046 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 929 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.024 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27.388 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 313 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου, αναφέρει το ΥΠ.ΟΙΚ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.051 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 508 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι του στόχου.

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

α) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 49 εκατ. ευρώ ή 1,0%,

β) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 519 εκατ. ευρώ ή 54,9% (λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αναφέρει το ΥΠ.ΟΙΚ.),

γ) λοιποί άμεσοι φόροι κατά 55 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

ε) λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κ.λ.π.) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

στ) έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 5,2%.

Αντιθέτως, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 53 εκατ. ευρώ ή 8,4%,

β) φόροι στην περιουσία κατά 39 εκατ. ευρώ ή 5,5%,

γ) άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 81 εκατ. ευρώ ή 6,4%,

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 79 εκατ. ευρώ ή 7,5%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 140 εκατ. ευρώ ή 1,9 %,

στ) λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 6,8%,

ζ) τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

η) λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 23 εκατ. ευρώ ή 10,4%,

θ) έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 125 εκατ. ευρώ ή 16,8%,

ι) λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ ή 11,0%,

ια) απολήψεις από Ε.Ε. κατά 46 εκατ. ευρώ ή 20,1%,

ιβ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 6,4%,

ιγ) έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 20 εκατ. ή 12,2%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.330 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 333 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.663 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.337 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Έσοδα Ιουλίου

Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.410 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 163 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.321 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 403 εκατ. ευρώ. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούλιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 381 εκατ. ευρώ, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,

β) λοιποί άμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ καπνού κατά 14 εκατ. ευρώ,

δ) λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κ.λ.π.) κατά 46 εκατ. ευρώ,

ε) απολήψεις από Ε.Ε. κατά 21 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Ιούλιο 2018 είναι οι κάτωθι:

α) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 163 εκατ. ευρώ,

β) φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 10 εκατ. ευρώ,

γ) φόροι στην περιουσία κατά 18 εκατ. ευρώ,

δ) άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 54 εκατ. ευρώ,

ε) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 33 εκατ. ευρώ,

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 76 εκατ. ευρώ,

ζ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ,

η) λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 18 εκατ. ευρώ,

θ) έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 35 εκατ. ευρώ,

ι) λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 54 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 410 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (511 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσό επιστροφών εσόδων, ύψους 401 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων κι ως εκ τούτου εμφανίζεται στον πίνακα 1Β.Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 240 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Υπερσυγκράτηση δαπανών

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 ανήλθαν στα 28.992 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 691 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (29.683 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.759 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 113 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 325 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 213 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 230 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα, σημειώνει το ΥΠ.ΟΙΚ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.233 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 757 εκατ. ευρώ.

Δαπάνες Ιουλίου

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.715 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 268 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.438 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 187 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 277 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 78 εκατ. ευρώ.