Βασανιστικά αργά μειώνονται τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φορέων του Δημοσίου στα τέλη Ιουνίου μειώθηκαν κατά 372 εκατομμύρια ευρώ. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ωστόσο, αυξήθηκαν στα 706 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά, οι οφειλές του ευρύτερου Δημοσίου διαμορφώνονται στα 2,722 δισ. ευρώ, έναντι 2,974 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι κρατικοί φορείς οφείλουν συνολικά 2,016 δισ. ευρώ, έναντι 2,388 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα. Παράλληλα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν σε 706 εκατ. ευρώ, έναντι 589 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαΐου. Για έναν ακόμα μήνα τα μεγαλύτερα «φέσια» προέρχονται από ασφαλιστικά ταμεία, συνολικά 912 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 359 αφορούν στον ΕΟΠΥΥ. Τα νοσοκομεία έπονται, καθώς χρωστούν 359 εκατ. ευρώ, έναντι 496 εκατ. στα τέλη Μαΐου, ενώ οι ΟΤΑ οφείλουν 275 εκατ. ευρώ.