“Μπουσουλάει” ακόμα ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Μόλις 200 ενδιαφερόμενοι κατάφεραν να φτάσουν σε μια τελική ρύθμιση των οφειλών τους

Μάλλον φτωχός μπορεί να χαρακτηριστεί ο απολογισμός των πρώτων γενεθλίων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών στο επίπεδο των τελικών ρυθμίσεων παρά το υψηλό ενδιαφέρον από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Είναι αρκετά διαφωτιστικό για την μέχρι σήμερα πορεία του Μηχανισμού ότι μόλις 200 έφτασαν στην… πηγή καταφέρνοντας μια ρύθμιση των χρεών τους.

Ενδιαφέρον, επίσης μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι υπάρχει «απροθυμία» μεγάλης μερίδας πιστωτών να συμμετέχουν σε διαπραγμάτευση. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις περίπου 570 προσκλήσεις για συμμετοχή πιστωτών, 130 οφειλέτες αναμένουν ακόμη την απάντηση των πιστωτών τους, ενώ για 70 η διαπραγμάτευση απέτυχε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες

Στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών (σ.σ. η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού άνοιξε για αυτή την κατηγορία στις 5 Φεβρουαρίου) η συμμετοχή είναι μεγάλη. Κοντά στους 15.000 ελεύθερους επαγγελματίες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, περίπου 9.000 έχουν επιτυχή συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενώ έχουν υποβληθεί περίπου 1.700 αιτήσεις.

Στην περίπτωση των αγροτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση ήδη από τις 27 Ιουνίου, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης 493 ενδιαφερόμενοι.

Τα χρέη του 2017

Αποσυμφόρηση της κατάστασης και επιτάχυνση της διαδικασίας αναμένεται να γίνει και μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομίας, Εργασίας και Οικονομικών η οποία ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό και των χρεών που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης.

Αυτή δεν είναι η μοναδική αλλαγή που εισάγει η συγκεκριμένη ΚΥΑ. Δίνει δεύτερη ευκαιρία στους αιτούντες ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αναδιάρθρωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, δηλαδή τους παρέχει τη δυνατότητα να διορθώσουν και να συμπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν υποβάλει για ένταξή τους στον Μηχανισμό. Παράλληλα καθορίζονται νέες προθεσμίες για την ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή, ενώ δίνεται η δυνατότητα διαγραφής και επανυποβολής της αίτησης. Επίσης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας.