Πιστοποίηση για την ΕΡΓΟΣΕ σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 από την TÜV HELLAS (TÜVNORD)

Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. είναι θυγατρική Εταιρεία του ΟΣΕ που συστάθηκε το 1996, με στόχο να αναλάβει τη διαχείριση των έργων του Επενδυτικού Προγράμματος του Οργανισμού και ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα την πιστοποίηση μετάβασής της από το πρότυπο ISO 9001 του 2008 στη νέα έκδοση του 2015 από τον Φορέα Επιθεωρήσεων & Πιστοποιήσεων TÜV HELLAS (TÜV NORD). Αξίζει, να σημειωθεί πως η ΕΡΓΟΣΕ ήδη από το 2002 εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με επιτυχία.

Το Πεδίο εφαρμογής του προτύπου αφορά στις υπηρεσίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων (ή Μη) έργων που αφορούν στον Προγραμματισμό, στις Μελέτες, στην Παροχή Υπηρεσιών στις Προμήθειες και στις Κατασκευές Σιδηροδρομικών Έργων. Η εφαρμογή του προτύπου εξασφαλίζει τη δέσμευση της εταιρείας για αποτελεσματική διαχείριση των έργων που της ανατίθενται, ώστε να αποτελεί μία εξειδικευμένη εταιρεία διοίκησης και διαχείρισης έργων και να καθιερωθεί ως ένας ανταγωνιστικός επιχειρηματικός εταίρος αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΕΡΓΟΣΕ

Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της για πάνω από 22 συναπτά έτη και έχει εξασφαλίσει την αναγκαία επάρκεια οργάνωσης, δομής και συστημάτων ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η επάρκεια αυτή στηρίζεται στη σημαντική τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία:

  • Στη διαχείριση και επίβλεψη έργων σιδηροδρομικής υποδομής υψηλών ταχυτήτων, όπως σήραγγες μεγάλου μήκους διανοιγόμενες σε εδάφη με δυσχερείς γεωτεχνικές συνθήκες, σιδηροδρομικές γέφυρες μεγάλου μήκους κατασκευαζόμενες με μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (π.χ. σταδιακή προώθηση), με ταυτόχρονη ενσωμάτωση εξαιρετικά προηγμένων συστημάτων αντισεισμικού σχεδιασμού (π.χ. σεισμική μόνωση) καθώς επίσης έργων εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης και έργων σιδηροδρομικής επιδομής (με σκυρογραμμή και slabtrack), κλπ.
  • στην έγγραφη επιβεβαίωση της Διαχειριστικής της Επάρκειας ως δικαιούχου έργων.
  • στο εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, μεταξύ των οποίων πιστοποιημένα Στελέχη – Διαχειριστές Έργων (Project ManagerProfessionals) σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.
  • στην κατάλληλη οργάνωση υπηρεσιών που καλύπτουν όλους τους αναγκαίους για την εκτέλεση των έργων τομείς (επίβλεψη, ποιοτικοί έλεγχοι, υγιεινή και ασφάλεια, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ)
  • στο πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015
  • στο πιστοποιημένο Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007
  • στο πρωτοποριακό Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) που καλύπτει όλες τις λειτουργίες της εταιρίας.
Ο κόσμος της TÜV HELLAS με μία ματιά!

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην  Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (ThirdPartyInspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων διαθέτει πάνω από 50 διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης επαγγελματιών και έχει πιστοποιήσει πάνω από 7000 επαγγελματίες προσδίδοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Διαθέτει Θυγατρικές στην Κύπρο, στην Αίγυπτο και στον Λίβανο ΙΙ Γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα ΙΙ Παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων από την Ασία μέχρι το Μεξικό και σε όλη την Ευρώπη.