Πρέπει να εξηγηθούν άμεσα

Επιμένουμε, καθώς απάντηση δεν πήραμε ακόμη! Μπορούν να μας εξηγήσουν τα εξειδικευμένα αγόρια – τεχνοκράτες της συστημικής τράπεζας με ποια διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησαν στον ξενοδόχο Δασκαλαντωνακη το κτίριο Χυτήρογλου στην Ερμού στο Μοναστηράκι; Είναι συνεπής ο όμιλος Δασκαλαντωνακη με τις δανειακές του υποχρεώσεις; Έχει ανοικτές υποθέσεις με την τράπεζα; Έχει άραγε δικαστικές εκκρεμότητες ως προς τα δάνειά του; Πώς του παραχώρησαν το ακίνητο; Μήπως τελικά πρέπει να απευθυνθούμε αλλού; Πιο ψηλά, πιο θεσμικά, στην αρμόδια ανεξάρτητη εξουσία;