Αγωγή Αποστολόπουλου κατά MIG, Πειραιώς και Υγεία

Τι υποστηρίζει ο όμιλος Αποστολόπουλου για την πώληση του Υγεία

Τον τερματισμό της επιχειρούμενης πώλησης του νοσοκομείου Υγεία στον επενδυτικό όμιλο CVC Capital, ζητά ο Όμιλος Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών, βασικός μέτοχος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, με αγωγή που κατέθεσε κατά των διοικήσεων του νοσοκομείου Υγεία, του Ομίλου MIG και της Τραπέζης Πειραιώς, την Παρασκευή, 8 τρέχοντος.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν στελέχη της διοικήσεως του Ομίλου του Ιατρικού Κέντρου, ενώπιον κοινού εκπροσώπων του Τύπου, μολονότι ο Όμιλος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του νοσοκομείου Υγεία από έτους και πλέον, “σκοπίμως παραπλανήθηκε, κατά τρόπο αδιαφανή” με στόχο τον αποκλεισμό του από αυτήν την διαδικασία.

Μολονότι ο Όμιλος Αποστολόπουλου εξασφάλισε μέσω δημόσιας προσφοράς ποσοστό 5,18% των μετοχών του νοσοκομείου Υγεία και κατέστησε σαφές το ενδιαφέρον του για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού, μέσω επιστολών που απηύθυνε στις διοικήσεις του Υγεία, της MIG και της Τραπέζης Πειραιώς, ουδέποτε έλαβε ουσιαστικές απαντήσεις επί των προτάσεών του και αντ’ αυτού ξεκίνησαν διαδικασίες για την πώληση των μεριδίων της MIG και της Τραπέζης Πειραιώς, στον όμιλο CVC Capital.

Σύμφωνα με τα ίδια ανώτατα στελέχη του Ομίλου Αποστολόπουλου, ήδη από τις 6 Μαρτίου αλλά και στη συνέχεια, εστάλησαν επιστολές προς τους βασικούς μετόχους του Υγεία, με τις οποίες καθίστατο σαφές το ενδιαφέρον του Ομίλου Αποστολόπουλου να αποκτήσει, από κοινού με τον στρατηγικό του εταίρο, την εταιρεία Ασκληπιό, πλειοψηφικό μερίδιο στο Υγεία.

Απάντηση επί της προτάσης αυτής ουδέποτε υπήρξε ενώ αντίθετα εμφανίζονται σε προχωρημένο επίπεδο οι συζητήσεις με την CVC Capital και υπάρχουν πληροφορίες ότι εκπονείται έκθεση ελέγχου και αποτίμησης “due diligence” στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της σχετικής συμφωνίας με τον συγκεκριμένο Όμιλο. Αντίστοιχη πρόταση παροχής πληροφοριών δεν είχε γίνει δεκτή για τον Όμιλο Αποστολόπουλου, πρόσθεσαν.

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών αλλά και επειδή ο Όμιλος Αποστολόπουλου “παραπλανήθηκε δολίως και επί μακρόν με τρόπο αδιαφανή”, προσέφυγε τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσοι και στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας την ύπαρξη διαφάνειας στις διαδικασίες εκποίησης του Νοσοκομείου Υγεία, αντίστοιχες εκείνων που υφίστανται στην πώληση του νοσοκομείου Ερ.Ντυνάν, η πώληση του οποίου έχει ανατεθεί στον διεθνούς κύρους ελεγκτικό οίκο PwC.