Κόκκινα δάνεια: Εντός στόχων, αλλά…

Σημαντική υστέρηση εμφανίζει ο στόχος πώλησης των προβληματικών στεγαστικών...

 

 

 

Εντός των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κινήθηκαν τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2018, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Συγκεκριμένα, τα NPEs των ελληνικών τραπεζών άγγιξαν τα 92,4 δισ. ευρώ, δημιουργώντας «μαξιλαράκι» ύψους 1,3 δισ. ευρώ έναντι του αρχικού προκαθορισμένου στόχου.

 

Θετικές επιδόσεις

 

Οι θετικές επιδόσεις, σύμφωνα με την ΤτΕ, οφείλονται κατά κύριο λόγο στις χαμηλότερες από το αναμενόμενο καθαρές ροές νέων NPEs, καθώς και στις υψηλότερες από το αναμενόμενο διαγραφές και εισπράξεις.

Στον αντίποδα, βέβαια, οι πωλήσεις κινήθηκαν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα –με βάση τον σχεδιασμό των τραπεζών– ενώ και οι ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων είχαν μειωμένη συμβολή, καθώς εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλότερο από το επιθυμητό επίπεδο.

Όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), οι τράπεζες κινήθηκαν εντός του επιχειρησιακού στόχου, καθώς το ύψος των NPLs έφθασε τα 63,9 δισ. ευρώ, ακριβώς όσο και ο προκαθορισμένος στόχος.

Βέβαια, ως ποσοστό επί των συνολικών δανείων, τόσο τα NPEs όσο και τα NPLs κινήθηκαν άνω της πρόβλεψης της ΤτΕ –και συγκεκριμένα στο 48,5% και 33,6%, αντίστοιχα έναντι 48,1% και 32,8%, αντίστοιχα– εξαιτίας του μειωμένου όγκου συνολικών δανείων κατά το α’ τρίμηνο.

Μεταξύ των κυριότερων χαρτοφυλακίων, την καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το επιχειρηματικό, ενώ αντίθετα το χαρτοφυλάκιο λιανικής εξακολουθεί να παρεκκλίνει του στόχου. Σημαντική υστέρηση εμφανίζει, τέλος, και ο στόχος πώλησης των προβληματικών στεγαστικών δανείων.