Ένωση Ελλήνων Επενδυτών: Προαναγγέλλει μηνύσεις για τη Folli Follie

Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για χρηματιστηριακή απάτη και χειραγώγη της μετοχής

Την υποβολή μηνύσεων για τη διερεύνηση διάπραξης αξιόποινων πράξεων κατά τη διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών επί της μετοχής της Folli Follie, προαναγγέλλει η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών.

Ειδικότερα, η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, με δεδομένη την επι 24 ημέρες  αδράνεια της αρμόδιας ελληνικής εποπτικής αρχής σχετικά με την πορεία της μετοχής της Folli Follie  και την πρωτοφανή πτώση της κατά 70% που παρακολουθήσαμε εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, ανακοινώνει τις παρακάτω ενέργειές της :

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ FF

Προσκαλεί όσους έχουν  ζημιωθεί λόγω της επένδυσης τους σε μετοχές της Folli Follie  ή/και σε ομόλογα της ίδιας εταιρείας να αποταθούν στην Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, στο 210 3633104 , 210 2209146 και  [email protected] για  να δηλώσουν συμμετοχή στις προς κατάθεση ομαδικές δικαστικές προσφυγές διεκδίκησης αποζημίωσης.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ

την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για την διερεύνηση διάπραξης αξιόποινων πράξεων κατά την διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών επί της μετοχής, στα πρότυπα της πρόσφατης ανάλογης αναφοράς για το σκάνδαλο του ΛΕΠΕΤΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

για την αποστολή σειράς επιστολών/εποπτικών αναφορών τόσο  προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ( ESMA) , όσο και προς τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς Folli Follie και QCM προκειμένου να παρασχεθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε  να ενημερωθούν επαρκώς οι επενδυτές και να εκλείψουν οι όποιες υπόνοιες για χειραγώγηση της τιμής της μετοχής ή για χρήση εσωτερικής προνομιακής πληροφόρησης από ορισμένους επενδύτες.