Επ. Κεφαλαιαγοράς: Η Folli Follie δήλωσε αδυναμία παροχής στοιχείων

H εταιρία δήλωσε αδυναμία παροχής στοιχείων που αφορούν στις οικονομικές της καταστάσεις

Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι εξελίξεις με τη Folli Follie, καθώς όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εισηγμένη δήλωσε αδυναμία παροχής στοιχείων.
Ειδικότερα, όπως τονίζεται, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέβη σήμερα, πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Folli Follie A.E., μετά από επιστολή – αίτηση αναστολής διαπραγμάτευσηςπου απέστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η εταιρία.

Στην επιστολή αυτή η εταιρία δήλωσε αδυναμία παροχής στοιχείων που αφορούν στις οικονομικές της καταστάσεις και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από το Χρηματιστήριο Αθηνών την αναστολή διαπραγμάτευσης.