Aegean: Στα 30,8 εκατ. ευρώ συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο α΄τρίμηνο

Τα ενοποιημένα έσοδα ύψους ανήλθαν σε 165,4 εκ. ευρώ, 9% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017

Στα 30,8 εκατ. ευρώ συρρικνώθηκαν οι ζημιές της Aegean Airlines στο α΄ τρίμηνο 2018, από 35,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Τα ενοποιημένα έσοδα ύψους ανήλθαν σε 165,4 εκ. ευρώ, 9% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 12% σε 2,4 εκ. επιβάτες.
Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν σε 30,8 εκ. ευρώ από 35,8 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Ο Όμιλος προσέφερε 7% περισσότερες θέσεις, πραγματοποιώντας 3% περισσότερες πτήσεις.
Η μέση πληρότητα παρουσίασε σημαντική άνοδο και ανήλθε σε 81,2% από 76,8% παρά την αυξημένη δραστηριότητα σε μία αδύναμη εποχικά περίοδο.

Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 16%, με τη βάση της Αθήνας να αποτελεί την κύρια πηγή ανάπτυξης, καταγράφοντας αύξηση ύψους 18%. Στο δίκτυο εσωτερικού η κίνηση αυξήθηκε κατά 9%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 350,5εκ. ευρώ την 31.03.2018.(Συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα και ομόλογα δημοσίου και δεσμευμένες καταθέσεις).

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Ξεκινήσαμε το έτος καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις πληρότητες των πτήσεων και την αποτελεσματική διαχείριση της χωρητικότητας. Οι υψηλότερες πληρότητες και η βελτιωμένη αξιοποίηση του στόλου οδήγησαν σε βελτίωση του αποτελέσματος σε μια εποχικά αδύναμη περίοδο του πρώτου τριμήνου.

Οι ενδείξεις σε ότι αφορά τη ζήτηση της καλοκαιρινής περιόδου, παρά τη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας του ανταγωνισμού, διαφαίνονται θετικές.  Η πρόσφατη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αναμένεται να επηρεάσει τα κόστη μας, παρά τις πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνου που υιοθετούμε και που περιορίζουν σε ένα βαθμό την άμεση επίπτωση».

Ο Όμιλος υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες από 1η Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 προβλέπει ότι τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζεται το υποσχόμενο αγαθό ή μια υπηρεσία στον πελάτη. Ο Όμιλος ήδη από τις προηγούμενες χρήσεις, αναγνώριζε τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων σύμφωνα με ότι ορίζει το πρότυπο, δηλαδή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (πραγματοποίηση της πτήσης) και όχι της πώλησης (έκδοση εισιτηρίου).

Συγκεκριμένες όμως κατηγορίες εσόδων (πχ μεταφορά αποσκευών, αμοιβή έκδοσης/επανέκδοσης εισιτηρίου και λοιπά έσοδα) αναγνωρίζονταν τα προηγούμενα έτη με βάση το ΔΛΠ 18 κατά την ημερομηνία πώλησης. Η διαφοροποίηση στην αναγνώριση του συνόλου των εσόδων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης και όχι της πώλησης του εισιτηρίου είχε αρνητική επίδραση κατά E5,71 εκ. στα έσοδα του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Αντίστοιχα, ο Όμιλος προσάρμοσε την αναγνώριση των εξόδων διανομής, αναγνωρίζοντας τα κονδύλια που σχετίζονται με τα αντίστοιχα έσοδα της κάθε περιόδου.  Η διαφοροποίηση της αναγνώρισης των εξόδων διανομής με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης και όχι πώλησης του εισιτηρίου, μείωσε τα έξοδα διανομής κατά E4,48 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Συνεπώς, η αλλαγή στην λογιστική αναγνώριση μέρους των εσόδων και εξόδων από 1.1.2018 είχε καθαρή αρνητική επίδραση ύψους E1,23 εκ. στα λειτουργικά κέρδη και στα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2018.