Δύο ενδιαφερόμενοι για την Εθνική Ασφαλιστική

Οι παρουσιάσεις για την Εθνική Ασφαλιστική έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι είναι δύο: η «Fosun» και η «Gongbao», που καλούνται να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στις 31 Μαΐου για τουλάχιστον το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Ασφαλιστικής. Ο κύκλος των παρουσιάσεων άνοιξε με τον όμιλο «Fosun», η αποστολή του οποίου βρέθηκε στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την πώληση πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) των Ελληνικών Πετρελαίων έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Η καταληκτική ημερομηνία έληγε στις 18 Μαΐου. Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι παρατείνει τη σχετική προθεσμία ως τις 30 Μαΐου, στις 17.00. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας παραμένουν ως έχουν.