ΤΑΙΠΕΔ: Παρατείνεται έως τις 30 Μαΐου η διορία για τα ΕΛΠΕ

Η διαδικασία αφορά την από κοινού πώληση με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής

Έως τις 30 Μαΐου 2018 παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης του ενδιαφέροντος για το πλειοψηφικό ποσοστό στα «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε» (ΕΛΠΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ.

Η διαδικασία αφορά την από κοινού πώληση με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) στην εταιρεία.

Διαγωνιστική διαδικασία

Η διαδικασίαθα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση).

Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι τις 30 Μαΐου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση.

Στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ΕΛΠΕ μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room – VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.