Δικαστικές περιπέτειες για τον Γιώργο Δασκαλάκη

Οι ακάλυπτες επιταγές, η καταδίκη και οι εξονυχιστικοί έλεγχοι των αρμόδιων αρχών για την (πραγματική) εισροή χρημάτων

Αντιμέτωπος με νέες δικαστικές περιπέτειες βρίσκεται ο επιχειρηματίας Γιώργος Δασκαλάκης, ο οποίος πρόσφατα είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για ακάλυπτες επιταγές. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες προχωρούν σε εξονυχιστικούς ελέγχους, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο πραγματικός μέτοχος του FUND και η πραγματική εισροή χρημάτων.

Διαταγή πληρωμής

Κατατέθηκε αίτηση για διαταγή πληρωμής για το ποσό των 750.000 ευρώ για τις 8 επιταγές. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η υπ’ αρ. 6486/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθήνας. Κατά αυτής της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε η με ΓΑΚ 63402/2015 ανακοπή με μοναδικό λόγο ανακοπής την τοπική δωσιδικία του Δικαστηρίου και την εφαρμογή του κυπριακού δικαίου. Κατόπιν αυτού εξεδόθη η υπ’ αρ. 4/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η οποία δέχεται την ανακοπή και ακυρώνει την υπ’ αρ. 6486/2015 Διαταγή Πληρωμής. Κατόπιν αυτού ασκήθηκε η με ΓΑΚ 3422/2016 έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών η οποία συζητήθηκε στις 8/12/2016 και εκδόθηκε η από 1127/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η έφεση. Αναφορικά με την ως άνω επίδικη διαφορά ασκήθηκε μήνυση επί τη βάσει ακάλυπτων επιταγών η οποία εκδικάστηκε στις 10/5/2018 και για την οποία ο Γεώργιος Δασκαλάκης καταδικάστηκε για κάθε επιταγή των 100.000 ευρώ (σύνολο 7) σε 30 μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ με αναστολή επί τριετία και τα δικαστικά έξοδα μαζί με την αιτηθείσα χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, ενώ για την επιταγή των 50.000 ευρώ καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ και τα δικαστικά έξοδα μαζί με την αιτηθείσα χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

Μήνυση και καταδίκη

Κατατέθηκε αίτηση για διαταγή πληρωμής για το ποσό 1.500.000 ευρώ και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 24996/2014 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας. Επί αυτής της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε η με ΓΑΚ 110735/2014 ανακοπή και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 167/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία επικυρώθηκε 24996/2014 διαταγή πληρωμής. Επιπλέον κατατέθηκε η με ΓΑΚ 76542/2014 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας επί τη βάσει αδικοπραξίας και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1704/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας με την οποία το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή και απήγγειλε προσωποκράτηση 6 μηνών κατά του Γεωργίου Δασκαλάκη. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε η με ΓΑΚ 506758/2016 έφεση η οποία αναμένεται να συζητηθεί την 24 Ιανουαρίου 2019. Επίσης κατά της υπ’ αρ. 1704/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας κατατέθηκε και αίτηση αναστολής (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) η οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 142/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας με την οποία το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση. Αναφορικά με την ως άνω επίδικη διαφορά κατατέθηκε μήνυση επί τη βάσει ακάλυπτων επιταγών η οποία εκδικάστηκε στις 7/2/2018 και ο Γεώργιος Δασκαλάκης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και σε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ καθώς και στα δικαστικά έξοδα.