Υπερπλεόνασμα… λιτότητας 2,3 δισ. ευρώ

Υπερφορολόγηση και συγκράτηση δαπανών οδήγησαν σε υπερπλεόνασμα

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 374 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,726 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017, το οποίο οφείλεται στην υπερφορολόγηση και τη συγκράτηση των δαπανών.

Ειδικότερα, τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 καταδεικνύουν τα εξης:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,515 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,205 δις ευρώ ή 8,4% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,423 δις ευρώ, αυξημένα κατά 689 εκατ. ευρώ ή 5,0% έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 15,322 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες (δηλαδή επιπλέον ψαλιδισμένες) κατά 751 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (16.073 εκατ. ευρώ). Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 μάλιστα είναι μειωμένες κατά 1,120 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 504 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 556 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,303 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 210 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,093 δισ. ευρώ).