Ιατρικό Αθηνών: Καθαρά κέρδη 2,7 εκατ. το 2017

Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 169,2 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1%

Τα αποτελέσματα 2017 δημοσιοποίησε σήμερα ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Σε ενοποιημένη βάση, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου έχουν ως εξής:

1. Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 169,2 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1 %.

2. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23,5 εκ. ευρώ,βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων εμφανίζουν θετικό πρόσημο και ανέρχονται σε κέρδη 2,7 εκ. ευρώ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο όμιλος, τα αποτελέσματα και στη χρήση του 2017, έχουν επηρεαστεί από την αρνητική επίδραση που έχουν επιφέρει οι μονομερείς αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλίων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (Rebate & Clawback) που επεβλήθησαν βάσει του Ν 4172/2013 (άρθρο 100 ΦΕΚ Α’ 167) αναδρομικά από 1/1/2013 και ισχύουν έως 31/12/2018, για τη νομιμότητα των οποίων ο Όμιλος επιφυλάσσεται, καταθέτοντας προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προσέφερε το 2017 τις υπηρεσίες του σε περισσότερους από 700.000 εσωτερικούς & εξωτερικούς ασθενείς.

Αύξησε κατά 2% τις θέσεις εργασίας του όπου συνολικά, κατά το 2017, εργάστηκαν 2.940 άτομα, καταβάλλοντας για δαπάνες μισθοδοσίας, εισφορές και φόρους προς τα δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία, συνολικά 84,6 εκ. ευρώ.

Οπως αναφέρει ο όμιλος, «με την εμπειρία την παλαιάς γενιάς και το όραμα της νέας, με τη στήριξη των δύο βασικών του μετόχων, την G. Apostolopoulos Holdings S.A. και την Γερμανική Asklepios GmbH, καλείται να μετουσιώσει ένα ακόμα επιχειρηματικό του στόχο αποτελώντας το ελληνικό ανάχωμα στο κύμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών που εξελίσσονται από κερδοσκοπικά ξένα funds».